Generalforsamlinger

Burettslaget vart starta i 2008, og har sidan då hatt årleg generalforsamling, med nokre ekstraordinære.

På denne sida har vi samla oversikt over innkalling og protokoll, samt andre nyttige dokument, på ein plass.

Generalforsamling i 2024

Generalforsamlinga vil finne stad mellom påske og sommaren, sannsynlegvis mot slutten av april eller starten av mai. Informasjon kjem kring påske.

Ekstraordinær generalforsamling 2023

Ei ekstraordinær generalforsamling vart gjennomført digitalt i november 2023 etter at styreleiar måtte trekke seg, og ny styreleiar vart vald.

Innkalling | Protokoll

Generalforsamling 2023

Generalforsamlinga i 2023 vart gjennomført fysisk.

Innkalling | Protokoll

Generalforsamling 2022

Generalforsamlinga i 2022 vart gjennomført fysisk.

Innkalling | Protokoll

Generalforsamling på nett i 2021

Generalforsamlinga i 2021 vart gjennomført på ABBL sin nettportal. Meir informasjon om dette er i innkallinga. Det vart i tillegg gjennomført video-bebuarmøte på førehand, søndag 2. mai kl 17.

Innkalling | Presentasjon til bebuarmøtet | Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling i 2020

Generalforsamlinga hadde fokus på sakar vidaresendt frå normal generalforsamling tidlegare på året, som endring av vedtekter, individuell nedbetaling av felleslån (IN-ordning) eller vurdering av rentebinding på kring 1%, samt val.

Innkalling | Protokoll

Generalforsamlinga i 2020

Denne generalforsamlinga er grunna Korona-situasjonen gjennomført på nett. Det er planlagt eit bebuarmøte på hausten når det er tryggare å møtast fysisk.

Innkalling med årsberetning | Artikkel om møtet | Protokoll

Generalforsamlinga i 2019

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Generalforsamlinga i 2018

På denne generalforsamlinga vart det, i tillegg til dei vanlege sakane, gitt ein djubdeorientering om økonomien i burettslaget og endring i vedtektene om vedlikehaldsplikt for andelseigarar.

Filer: Innkalling | Årberetning 2018 | Protokoll

Generalforsamlinga i 2017

På denne generalforsamlinga vart det berre behandla vanlege sakar.

Innkalling med årsberetningProtokoll

Generalforsamlinga i 2016

På denne generalforsamlinga vart det, i tillegg til dei vanlege sakane, behandla sakar om rehabilitering av bakgarden, oppseiing av kollektiv avtale frå Get om internett og TV samt vedtektsendringar knytt til eigedomsskatt.

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Generalforsamlinga i 2015

På denne generalforsamlinga vart det, i tillegg til dei vanlege sakane, behandla sakar om videoovervaking, fastrente for fellesgjeld, utviding av løpetida på fellesgjeld, overgang til elektronisk kommunikasjon med bebuarar og oppseiing av kollektiv avtale med Get om internett og TV.

Innkalling med årsberetningProtokoll

Ekstraordinær generalforsamling i 2014

På møtet vart det behandla forslag frå styreleiar om ansetting av han i ei prosjektstilling.

Innkalling | Protokoll

Generalforsamlinga i 2014

På denne generalforsamlinga vart det, i tillegg til dei vanlege sakane, behandla sak om aukt honorar til styret.

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Generalforsamlinga i 2013

På denne generalforsamlinga vart det berre behandla vanlege sakar.

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Generalforsamlinga i 2012

På denne generalforsamlinga vart det, i tillegg til dei vanlege sakane, behandla sak om skadedyr.

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling i 2011

På denne ekstraordinære generalforsamlinga vart det berre behandla ein sak om fastre på felleslån.

Innkalling med sakspapir

Generalforsamlinga i 2011

På denne generalforsamlinga vart det blant anna, i tillegg til dei vanlege sakane, behandla sakar om bruksoverlating og fastrente i Husbanken.

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Generalforsamlinga i 2010

På denne generalforsamlinga vart det behandla ein del ekstraordinære saker som var knytta til at burettslaget var nytt.

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Generalforsamlinga i 2009

Innkalling med årsberetning | Protokoll

Stiftelsesmøte for burettslaget, i 2008

Protokoll etter stiftelsesmøte