Rekkehusa: Ny FDV-side for ventilasjon, og alle må skifte filter

Det er i dag lansert FDV-side for ventilasjon til rekkehusa. Denne finn du via direktelenke, samt ved å trykke på Boligperm på toppen av nettsida vår.

Du må no skifte filter!

To gongar i året må alle rekkehusa skifte filter. Burettslaget kjøper inn og deler ut filter, men bebuarane må sjølv skifte det. Vi har i dag 11. november levert ut filter til alle, og innan ei veke må filteret vere skifta.

Les meir om filterskifte på FDV-sida for ventilasjon.

no blir det betre for syklande og gåande i breigata!

Oslo kommune gjer strakstiltak for å betre framkomst for gåande og syklande i Lakkegata og Breigata.

E-posten vi har fått er under:

Dette skal vi [Oslo kommune] gjøre

  • Gjøre Lakkegata og Breigata enveiskjørt.
  • Utvide fortau i Lakkegata og Breigata.
  • Lage sykkelfelt mot enveiskjøring i Lakkegata ned mot lyskrysset ved Grønland.
  • Justere krysset i Breigata mot Motzfeldts gate, slik at avstanden i krysset blir kortere for gående.
  • Gjøre om deler av korttidsparkeringen i Lakkegata til plasser for varelevering.

Konsekvenser for parkering

Det vil ikke lenger være mulig å korttidsparkere i Lakkegata.

Tidspunkt for gjennomføring

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i august 2020.

Hvorfor gjør vi [Oslo kommune] dette?

Oslo kommune gjennomfører tiltak for syklende og gående i flere sentrumsgater sommeren 2020. På grunn av smittevern bør vi fortsatt unngå kollektivtransport når vi kan. Vi ønsker derfor å gjøre det enklere å velge sykkelen. I Lakkegata og Breigata vil bredere fortau gi mer plass til gående i de trange gatene. Du kan lese mer om strakstiltak for sykkel på nettsidene våre.

Har du innspill eller spørsmål?

Innspill og spørsmål kan sendes til e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Alle spørsmål og innspill er offentlige. Det vil si at hvem som helst kan be om innsyn via det digitale arkivet e-innsyn.

Problem med video på porttelefon

Det er problem med video frå porttelefon-anlegget – litt ulikt frå leigenheit til leigenheit, det kan vere svart skjerm med knitring og støysignal (“snø”).

Teknikar jobbar på det, og vi ventar at det er fiksa rett over helga.

Merk at det er framleis mogleg å høyre det som blir sagt, snakke og opne porten/døra – men video er ikkje fungerande.

Gratis teater for barn på takterrassa bg18 onsdag 24. juni

Onsdag 24. juni kjem Campingkompaniet på besøk til burettslaget vårt, og sett opp eit teaterstykke på takterrassa til Breigata 18. Det er heilt gratis å delta!

Barn: Kom opp på takterrassa og sjå eit flott og morsomt teaterstykke, “Askeladden som kappåt med trollet”!

Voksne: Dette er eit gratis-tilbod til alle barn. Du kan lese meir på facebook-sida til Campingkompaniet.

Smittevern-tiltak: Vi tek smittevern alvorleg, og kjem til å sette opp dører. Det blir teipa opp kor folk skal sitte for å halde avstand til kvarandre. Hugs – er du sjuk, må du halde deg heime.

Måndag og tysdag kan du leggje ut møblar og anna avfall i bakgarden

Måndag 8. juni og tysdag 9. juni er det mogleg å leggje ut søppel for henting, som til dømes møblar og elektrisk avfall.

Grøn presenning: Restavfall

Oppå grøn presenning kan du leggje møblar og anna restavfall.

Kvit presenning: Elektrisk

Alt som går på straum kan du leggje på den kvite presenninga.

Måndag: mobil gjenbruksstasjon i Urtegata 31 kl 16 – 17:30

Kvar måndag er det mobil gjenbruksstasjon få meter frå burettslaget, i Urtegata 31 frå kl 16 til 17:30. Her kan du levere alt frå farleg avfall som maling og liknande til elektrisk avfall, trevirke og liknande. Dersom du ha anledning, set vi pris på at du heller brukar dette, då burettslaget (og med det, du) vil spare pengar – vi betalar per kilo avfall som blir henta frå burettslaget. Les meir

Dette kan du uansett ikkje levere til burettslaget

Borettslaget har inngått forlik med Oslo Eiendomssenter

Borettslaget 4Blocks består av et borettslag med fem bygg og utgjør størstedelen av et sameie med Oslo Eiendomssenter AS (dekkende Breigata 18 og Breigata 20 – inkludert boligdelene og næringsdelen i første etasje).

Borettslaget har de siste årene hatt en pågående økonomisk uenighet med Oslo eiendomssenter. Det har over lang tid vært forsøkt å komme til enighet, men det har vært vanskelig å bli enes om hva Oslo eiendomssenter skal betale for ting bakover i tid, og hva de skal dekke framover i tid.

Borettslaget har forsøkt direkte mekling og Forliksrådet, men sendte til slutt saken til rettsvesenet. Onsdag 3. juni hadde partene mekling med dommer, og vi kom til enighet.

Les mer