Justering av balkongdører på pause

Det vart i 2023 starta eit større arbeid for gjennomgang av balkongdører i blokkene. På grunn av vesentleg høgare kostnad per andel og manglande oversikt frå handverkarane har det endt opp med ein sak i Forliksrådet. Prosjektet er satt på pause i påvente av konklusjon i Forliksrådet i løpet av mars-april.

Branntetting er ferdigstilt

Det vart i 2023 òg starta prosjekt med branntetting av dører. Dette er ferdigstilt med unntak av noko kosmetisk som står på lista over arbeid i løpet av året, når saka i Forliksrådet er avslutta.

Felleskostnadene økes

Felleskostnadene økes med 10% fra Mars-fakturaen og 10% fra juli-fakturaen. Om du har AvtaleGiro, bør du sjekke at beløpsgrense er høy nok.

Hva er felleskostnadene?

I tillegg til at alle betaler fjernvarme, renter og avdrag på sin månedlige faktura til borettslaget, betaler også alle felleskostnader som skal dekke driftskostnader og vedlikehold for borettslaget. Eksempel på driftskostnader er vaktmester, strøm til fellesarealer, drift  heis, søppel, osv. Borettslaget har også løpende og planlagt vedlikehold som skal dekkes av felleskostnadene. Info om faktura og felleskostnader.

Les mer om bakgrunn, hvor mye osv

Vask av blokkene er gjort

Fredag 22. september ble vedlikeholdsrengjøring av blokkene (Breigata 12, 18 og 20) gjort. Med drone sprayet vi på et spesielt skum som de neste ukene skal reagere med skitt og med regn forsvinne fra bygget.

Målet med renholdet er i første runde forebygging av sopp og mosevekst, og sekundært utseende. Ved å bruke denne metoden unngikk vi å bruke høyttrykk, som kan forårsake skader på maling og annet.

Spesialmiddelet SelfCleaner skummes på fasadene med lavt trykk, og deretter er det vær og vind som gjør overflatene rene over en periode på 3-4 uker.

KTV Working Drone

Du kan nå trygt plassere ut ting på balkongen din, men husk at det skal være ryddig og ikke oppbevaringsplass for møbler og lignende. Det skal ikke være hvitevarer på balkongen.

Breigata får midlertidig nytt køyremønster

I sommar er det prøveprosjekt med stenging av Grønland for gjennomkøyring. I grønland kor det normalt sett er mykje trafikk vil delar av vegen bli heilt sperra av for all trafikk (der drosjeholdeplassen er, foran Meny) medan delar vil bli einvegskøyrd.

Breigata vil framleis vere einvegskøyrd, men retninga vil bli snudd.

Formålet med tiltaka er å gjere det betre for gåande, utvide gåarealet, få fleire benkar og meir levande byliv, samt redusere bilkøyringa som går gjennom Grønland og helelr lede den til andre vegar, som t.d. foran bussterminalen.

Dette er prøveprosjekt frå 01. juli 2022 til og med 15. oktober 2022. Burettslaget har tatt kontakt med kommuna om dette, men vedtaket er gjort og det er ikkje venta endring så lenge prøveprosjektet pågår.

Les meir

Felles internett-avtale på 1 gigabit frå 1. august

Frå 1. august har alle bebuarar kollektiv (felles) avtale om internett, direkte via burettslaget. Du får 1 Gigabit/Gbps (1000 Megabit/Mbps) og dette blir dekka inn via månadleg felleskostnad-faktura.

Frå fakturaen du skal betale i september blir det lagt på 169kr i månaden dei neste tre åra. I august vil du få ekstra-faktura frå ABBL på 169kr for å dekke august månad.

Hugs at om du har personleg abonnement med Lynet i dag, skal du ikkje lengre få faktura frå 1. august av.

Om du har tekniske problem skal du framleis kontakte Lynet sin kundesørvis, burettslaget har ikkje noko anna ansvar enn at vi har framforhandla denne avtalen.

NB! Lynet kjem til å bruke nokre månadar på å auke kapasiteten inn i burettslaget, men allereie no skal du ha mellom 400 og 500 Megabit «rett i veggen».

Sykkelskuret er no låst

Frå fredag 3. juni vil det nye sykkelskuret ved Breigata 20 vere låst.

Alle bebuarar har tilgang til sykkelskuret med grøn og svart brikke (lik som har tilgang til bodareal). Om du har behov for tilgang med andre brikker, bruk kontaktskjemaet og send melding, så legg vi til at sekundærbrikker òg har tilgang.

For å opne porten når du er inne i sykkelskuret trykker du på døropne-knappen, som er kvit. Ikkje bruk styringspanelet høgt oppe på veggen – då blir låsesystemet forvirra.

Info om fjernvarmepriser

Borettslaget vårt har fjernvarme fra Fortum. Dette gir varmtvann til radiatorer og dusj, vask og lignende.

Fjernvarme-prisene følger gjennomsnittet av strømprisene for en hel måned, så i måneder med høye strømpriser vil også prisen for fjernvarme gå opp.

Nyhetsbrev fra Fortum om fjernvarmen desember 2021

Borettslaget har installert målere på alle andeler, slik at vi vet forbruket av varmtvann og kan fordele kostnadene rettferdig basert på forbruk. Hver måned betaler du inn akonto, altså et estimat. En gang i året gjør vi opp regnskapet og beregner hva din andel skal betale. Noen vil få penger tilbake, andre må betale. Les mer om dette på egen side.

Nyttig lesing:

Teknisk Ukeblad om hvordan prising av fjernvarme fungerer