Forsikring

Forsikring

Er uhellet ute, og leiligheten din blir skadet på noen måte, er det greit å vite at borettslaget har forsikret eiendommen sin. Her har du en liten oppskrift på hvordan du forholder deg til skadesaker.

Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Forsikring med polisenummer SP1809818. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skader meldes enklest på telefon til direkte til IF på telefon
21 49 24 00, eller ved å benytte skademeldingsskjemaet du finner her:
https://forms.if.no/web/webclaims/5ec31aa2b1d7480788f2a1c74ea95a1b/no/no/if/Property

Forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Husk at mange forsikringssaker kan dekkes av beboerens private forsikringer også. Vi anbefaler alle å tegne i alle fall en innboforsikring, slik at du er forsikret mot f.eks. tyveri og uhell. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap i eventuelle skadesaker, og se om din egen forsikring dekker skadene før du kontakter IF forsikring.