Tilgang til køyreport

Normalt sett skal det ikkje vere bilar innanfor portane til burettslaget. Dette er for å følgje påkrav frå brannvesen og andre utrykkingskøyretøy, og at det skal vere ein trygg plass for born.

I visse tilfelle, som t.d. flytting, blir det gitt godkjenning for å køyre inn med bil.

Parkering er aldri tillatt

Det er ikkje lov å parkere i burettslaget – det er berre lov å stå i kort tid for av- og pålassing.

Tilgang til køyreport må søkast om

For å få tilgang til køyreporten, må du betale eit gebyr på (p.t.) 100kr. Bruk skjemaet under, og info om betaling kjem opp.

Be om tilgang minst tre dagar før du treng det

Styret består av personar som hjelp til i burettslaget, ved sidan av sine vanlege jobbar. Å gje ein person tilgang til porten tek litt tid og vi må sjekke diverse ting som om andre har tilgang i samme periode og lignande – og berre to personar i styret kan gjere dette. Be difor om tilgang minst tre dagar på førehand.

Dersom du ber om tilgang kortare tid enn tre dagar før, og vi ikkje rekk å gje deg tilgang, vil gebyret ikkje bli refundert. Gebyr blir heller ikkje refundert dersom du ikkje benyttar deg av tilgangen.

  Ditt navn (påkrevd)

  Din e-postadresse (påkrevd)

  Andel

  Frå når treng du tilgang til porten?

  Til når treng du tilgang til porten?

  Evt kommentar