Boligperm: Lås

Tilbake til boligpermen

1. Generelt om lås

Kvar enkelte andelseigar er sjølv ansvarleg for lås inn til si leigenheit/sitt rekkehus. Burettslaget har ansvar for «ytre skallsikring», altså inn til blokkene Breigata 12/18/20 samt alle portar og sjølvsagt fellesareal som boder.

Du er også ansvarlig for håndtak og lås til dine terrasser. Skulle dine låser og håndtak til terrasser måtte byttes ut kan du kjøpe ny på f.eks Maxbo.

2. Lås for boliga di

Inn til sjølve boliga di er det du som eigar som er ansvarleg for dette. Ved overlevering er det gitt nykkel, levert av vrio låssenter. Dersom du treng nyklar til eksisterande lås, kan du kontakte dei.

3. Felleslåser inn til burettslaget og fellesdører

Låsesystemet er installert og drifta av Låshuset. Utlevering av brikker skjer p.t. av burettslaget.