Boligperm: Porttelefon

Tilbake til boligpermen

1. Generelt om porttelefon

Det er installert porttelefonsystem til alle blokker og rekkehusa. Desse er kopla saman til felles system.

2. Porttelefonapparat

Alle boliger har eit porttelefonapparat. Dette bruker du for å sleppe inn besøkande. Hugs at vi bur i Oslo sentrum – pass på at dei som du slepper inn skal på besøk til deg og at du kjenner dei – ikkje slepp inn tilfeldige personar.

Dersom det er problemer med porttelefonapparatet er dette ditt ansvar, men du kan kontakte Låshuset for teknisk assistanse.