Ekstraordinær generalforsamling 8. september

Tysdag 8. september klokka 18 er det fysisk generalforsamling på Frivillighetshuset (Tøyen). På grunn av Korona er det maks ein person per andel, og maksimalt 50 personar som kan møte opp.

NB! Du må melde deg på for å sikre plass.

Møtet blir fysisk på Frivillighetshuset, Tøyen (Kolstadgata 1, Kart).

Sakar meldt inn:

  • Binding av rente på fellesgjeld i Husbanken, eller IN-ordning
  • Endring i vedtekter 4Blocks
  • Endring av vedtekter i Sameiet Breigata 18 og Breigata 20
  • Utbygging av inngangsparti i Breigata 12
  • Val av styreleiar og styremedlem

Val av styre

Styret betår av seks personar og to av desse er no på val, inkludert styreleiar. Kontakt valkomiteen ved Petter Brelin (petter.brelin@gmail.com) dersom du ynskjer å stille.

Stille til valkomiteen?

Vi treng òg folk til valkomiteen! Arbeidet består av å utforme forslag til styre til generalforsamlinga neste år, basert på samtalar med noverande styre og meldte nye kandidatar. Send e-post til styret@4blocks.no om du er interessert.

Smittevern

PÅMELDING VIA NETTSKJEMA

Av hensyn til smittevern MÅ du melde deg på før ankomst. Det er maks 1 person per andel som kan delta.