Til eiendomsmeglere

Kjære eiendomsmeglere, velkommen til vårt borettslag! Her har vi samla diverse informasjon som er relevant – men du finner også mye annet i de ulike undersidene her på 4blocks.no.

Praktisk om salg av andeler i borettslaget

Det er noen viktige punkt å merke seg når det skal selges andeler i borettslaget.

 • Du kan henge opp lapp om visning ved port og inngangsdør for å gjøre det enklere å finne fram med visning, men alt dette må fjernes når visninga er ferdig den dagen.
 • Det er ikke lov å sette dører ulåst.
 • Dersom det henges opp midlertidig skilting den dagen det er visning skal det ikke brukes teip som setter igjen merker. Bruk gjerne heftemasse.
 • Alle andeler har gratis 2 megabit internett fra Lynet, og kan velge å abonnere på mer. Det er ikke kobber-linjer i borettslaget. Les mer
 • Det er ikke kabel-TV i borettslaget.
 • Nye eiere forventes å flytte inn, Burettslagslova sine krav om at du skal kjøpe for å bo, blir praktisert i borettslaget vårt.
 • Borettslaget praktiserer streng oppfølging av fellesgjeld med automatisert purring- og inkasso-prosedyre samt varsel og gjennomføring av tvangssalg ved behov.

Informasjon til eiendomsmegler ved salg av leiligheter i 4 Blocks (oppdatert seinsommaren 2022)

Felleskostnader

Styret har mål om å redusere felleskostnadene i borettslaget, men det ser ikke sannsynlig ut at dette vil skje i løpet av 2022 eller tidlig 2023.

Det er det ikke planlagt, og foreligger ikke noen forhold som tilsier behov for, å øke felleskostnader eller fellesgjeld.

Felleskostnadene er beregnet ut i fra borettslagets kostnader og fordelt ut i fra andelens størrelse.

Månedlig faktura fra forretningsfører inneholder fire beløp:

 • Renter felleslån
 • Avdrag felleslån
 • A-konto fjernvarme (oppvarming, varmtvann o.l.)
 • Andre felleskostnader (vaktmester, internett, vask av fellesareal osv)

Mer informasjon på egen side: Faktura og felleskostnader

Felleslån og IN-ordning

Borettslagets lån er i Husbanken med særlig gunstig flytende rente. Det er fra 2021 blitt mulig å foreta individuell innbetaling (IN-ordning).

Avregning fjernvarme – ISTA

Alle andeler har installert målere for fjernvarme, levert av selskapet ISTA. Alle betaler a-konto-beløp hver måned sammen med felleskostnader og -lån. Vår forretningsfører fakturerer avregninger mot faktisk forbruk periodisk, med mål om halvårlig – men det avhenger av når vi får data fra leverandøren.

Vaktmester

Borettslaget har innleide vaktmestertjenester som utfører oppdrag for fellesskapet men ikke for de enkelte beboere. Les mer

Planlagt vedlikehold

Rekkehusene ble vasket og malt i 2020, og det er planlagt rengjøring av blokkene (dette er satt på vent grunna vannmangel i Oslo).

Noen vinduer som er blitt råtne er bestilt utskifta, men det er lang leveringstid.

Det jobbes med belysning og planting i bakgården og på takterrasser.

Det er vedtatt å bygge ut inngangspartiet til breigata 12 grunna hensetting av gjenstander og oppholdssted for narkomane, som er ganske plagsomt for de som bor der. Tidspunkt for dette er ikke fastsatt, men det antas mot slutten av 2022 eller i løpet av 2023.

Det er i 2021 bygd nytt sykkelskur ved Breigata 20. Tilgangen her er styrt med adgangsbrikke.

Vedlikehold som er vurdert, men ikke vedtatt

Det vurderes å male alle trappeoppganger og inngangspartier i Breigata 12, 18 og 20. Det blir også vurdert flislegging av trapper i samme blokker.

Takterrasser

Det er felles takterrasse i hver blokk, samt at to leiligheter og alle har privat takterrasse ut mot område som er felles. Samtlige rekkehus har egne takterrasser samt terrasse på bakkeplan (bak). Leilighet 1 (som er i første etasje i Breigata 12) har en markterrasse på bakkeplan.

Felles takterrasser i Breigata 12, 18 (7. etasje) og 20 har noe felles møblering.

Juridisk prosess mot Oslo eiendomssenter

Det har i lengre tid vært uenighet med Oslo eiendomssenter som har næringsareal i første etasje til blokkene. Det er inngått forlik.