Boligperm: Ventilasjon blokkene

Tilbake til boligpermen

1. Generelt om ventilasjon til blokkene

4Blocks har balansert ventilasjon og alle leiligheter ble levert med kjøkkenhetter uten motor.

Kjøkkenhetter må ikke kobles til felles ventilasjonsanlegg dersom kjøkkenhetten har motorvifte. 

Begrunnelsene for at du ikke skal koble avtrekksvifte til felles ventilasjonsanlegg er flere:

  • Dette skaper ubalanse i avtrekkskanalen, og dermed rammes andre beboere.
  • Dette gir andre beboere uønsket matlukt som trekker inn fra andres leiligheter.
  • Dette gir økt avsetning av fett i avtrekkskanalen.
  • Dette kan føre til behov for hyppigere rensing av kanalene og dermed økte kostnader som alle må være med på å betale.
  • Økt brannfare.

Har du koblet kjøkkenhette med motorvifte på fellesanlegget må du derfor enten:

  • Koble av kjøkkenhetten fra felles ventilasjonsanlegg og la viften blåse luften ut i rommet (bruk av kullfilter).
  • Ta ut motor fra kjøkkenhetten (bruk fagperson/elektrikker) og beholde tilkobling som i dag. ( kjøkkenhette må da ha spjeld)
  • Kjøpe ny kjøkkenhette med motor og kullfilter. Denne skal IKKE kobles til felles ventilasjonsanlegg. (Kontrollventil må monteres i gammelt avtrekk til kjøkken)
  • Kjøpe ny kjøkkenhette UTEN motor og koble denne til felles ventilasjonsanlegg.

Kjøkkenhetter uten motor kommer med spjeld som muliggjør stenging av ventilatoren når den ikke er i bruk.

Styret i 4Blocks gjennomfører befaringer for å kontrollerer og sikre at alle leiligheter har kjøkkenhetter som er tilpasset bruk med balansert ventilasjon.

Har du koblet kjøkkenhetten med motorvifte til vårt felles ventilasjonsanlegg  vil du bli pålagt å utbedre dette for egen regning innen, Dette gjelder selv om det er tidligere eier som har montert feil type kjøkkenhette. Hamstad ventilasjon kan foreta utbedringen. Velger du å utbedre dette på annen måte krever 4Blocks dokumentasjon på at dette er utført fagmessig fra ventilasjonstekniker.

Vårt ventilasjonsfirma Hamstad ventilasjon kjenner vårt ventilasjonsanllegg godt og kan gjennomføre befaringer og gi informasjon til våre beboere. Befaringer som er gjennomført i regi av styret i 4Blocks er uten ytterligere kostnad for beboerne. Velger du å ta kontakt med Hamstad selv for å gjennomføre befaring i egen leilighet eller foreta utbedringer er dette for egen regning.

 

 

Vi minner samtidig om at det er viktig at du vasker filteret ofte og dette bør også byttes ut med jevne mellomrom. Vi tar også med oss nye filter til de originale viftene. Du kan kjøpe disse av 4Blocks ved å betale kr 300,- med vår Vippsløsning.