Utleie

Utleie

Skal du leie ut leiligheten din eller leier du i Borettslaget 4 Blocks? Da har vi litt informasjon du trenger å forholde deg til.

Informasjon til utleiere

Som andelseier i et borettslag, er det forventet at du bor i den. På denne måten oppnår borettslaget mindre utleieenheter, og at folk bor her lenger av gangen.

Det finnes selvfølgelig unntak, og disse unntakene er i korte trekk:

  • Du skal reise bort i en lengre periode
  • Du skal leie ut til et familiemedlem
  • Du har bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene

Komplett informasjon om hvilke unntak som gjelder (det er et par detaljer som er utelatt i oppsummeringen over) kan du finne i vedtektene våre.

Husk å sende inn søknad til styret når du skal leie ut!

Når man skal leie ut, er man pliktig til å sende inn en søknad til Styret. Søknaden sendes både til ABBL (lsh@abbl.no) og til Styret (styret@4blocks.no). Det er ABBL som er ansvarlige for at alt er slik det skal være, og at det er arkivert oppdatert kontaktinformasjon om utleier og leietaker.

Å søke er veldig lett (det er kun ett enkelt skjema som du får svar på i løpet av noen dager), og gir både utleier og leietaker sterkere rettigheter hvis det er en tvist.

Last ned skjema for søknad om utleie her.

Informasjon til leietagere

Som registrert leietager har du mange av rettighetene en full andelseier har. Ta kontakt med styret når du flytter inn, så har du ditt på det tørre. Vi ber også om oppdatert kontaktinformasjon på leietagere, slik at vi kan ta kontakt i hastesaker.

Om du bor her, uavhengig av om du eier eller leier, så forventes det at du både leser og forholder deg til vedtektene og ordensreglene. De er ikke så lange eller vanskelige å følge, så ta en titt.

For spørsmål angående utleie, ta kontakt med Styret.