Fakturamottak

Borettslaget 4Blocks brukar OBOS som forvaltar, og kan kontaktast ved spørsmål.

Vi foretrekker EHF-faktura

For effektiv handtering og betaling av faktura, bør det sendast som EHF-faktura. Vi er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummeret vårt, 992820462.

Faktura må stilast rett

S. 7303, Borettslaget 4 Blocks
v/OBOS Eiendomsforvaltning
PB 6666 ST. olavs plass
0129 OSlo

Dersom dykk ikkje kan sende EHF-faktura

Dersom dykk ikkje kan sende EHF-faktura til oss, sendast det då som PDF-fil til obos@obos.no. Pass på at emnefeltet inneheld teksten “OBOS Fakturamottak”.

NB! Fakturaen må vere sendt som ei enkelt PDF-fil, med eventuelle underdokument som del av fila, ikkje som separate filar.