Fakturamottak

Borettslaget 4Blocks brukar ABBL som forvaltar, og kan kontaktast ved spørsmål.

Vi foretrekker EHF-faktura

For effektiv handtering og betaling av faktura, bør det sendast som EHF-faktura. Vi er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummeret vårt, 992820462.

Vår forretningsadresse

Borettslaget 4Blocks
v/ABBL
Postboks 385
1301 Sandvika

Adresse på faktura som blir sendt til oss

Borettslaget 4Blocks
992820462
Postboks 2713
7439 Trondheim

Dersom dykk ikkje kan sende EHF-faktura

Dersom dykk ikkje kan sende EHF-faktura til oss, sendast det då som PDF-fil til faktura@abbl.no. Pass på at emnefeltet inneheld teksten «4Blocks Fakturamottak».

NB! Fakturaen må vere sendt som ei enkelt PDF-fil, med eventuelle underdokument som del av fila, ikkje som separate filar.