Kategoriarkiv: Nyheter

Ny bakgård, ballspill og kjøreport

Etter en lengre periode med arbeid har vi endelig fått tatt over første halvdel av bakgården, området foran rekkehusa Breigata 14.

La beplantning få gro

Det er nå mye flott beplantning, fra hekker til trær og nytt gressdekke. Vi minner om at dette må ha ro for å kunne gro. For at dette skal gå fint, må vi insistere på:

  1. Ikke riv av grener fra trær og hekk.
  2. Kast søppel i søppeldunkene, ikke på gresset.
  3. Ikke løp gjennom hekker.
  4. Sykling på gress er ikke tillatt.
  5. Hunder kan ikke gå fritt på gresset.

Vi minner om at dersom beplantningen skades, vil dette medføre vesentlige kostnader for borettslaget å rette opp. Med andre ord – ser du noen løpe gjennom eller på annen måte ødelegge beplantningen uten å si ifra, ser du på mer kostnader som alle i borettslaget må betale.

Ballspill er forbudt i bakgården

Jamfør skilting må vi minne om at ballspill er forbudt i bakgården. Vi får stadig klager fra våre naboborettslag om dette da det er til stor plage for dem. All form av ballspill er forbudt i bakgården, men heldigvis er det mange flotte ballbinger for både fotball, basket og annet bare to kvartal unna.

Kjøreporten må holdes låst

Kjøreporten mellom Breigata 12 og Breigata 18 er låst med hengelås. Denne hengelåsen skal til enhver tid være låst, uavhengig av om man «bare skal lesse av noen møbler».

Vi har stadige problemer med at porten står åpen, og i ytterste konsekvens må styret vurdere å permanent låse av porten. Dette vil gjøre flytting vesentlig vanskeligere, og er naturligvis ikke noe vi ønsker å gjøre – men om situasjonen ikke bedrer seg har vi lite valg.

ISS har tatt over etter GOS

Fra 1. juni overtok ISS som ny leverandør av renhold og vaktmestertjenester. Vi håper på et godt samarbeid med ISS.

Dersom noen har kommentarer til utføringen av renhold eller vaktmesterarbeidet, er det fint om dere gir beskjed til styret om dette. Vi vil da kunne videreformidle dette.

Kjøkkenvifter

Dersom noen ønsker å skifte ut avtrekksvifte på kjøkkenet, er det viktig at det undersøkes at disse ikke er til skade for ventilasjonsanlegget med borettslaget.

Det viktigste er at man ikke setter inn vifter med motor. For å være på den sikre siden, ber vi uansett alle avklare på forhånd med Klimakontakten.

Styretelefonen

Styretelefonen er ikke lenger bemannet til faste tider. Dette grunnet lite bruk.

Send e-post til styret dersom du har spørsmål. Dersom du ønsker det, kan du be om å bli oppringt. Vi vil da ringe deg så snart det passer.

Brannvarslingsanlegget – siste test

Førstkommende onsdag, 22. april, kl. 18.00 vil det bli gjennomført en siste test av brannvarslingsanlegget i alle blokkene.

Vi ber derfor alle være hjemme på dette tidspunktet, så installatørene kan få beskjed dersom alarmen ikke skulle fungere i en av leilighetene. Kom ned til inngangspartiet når alarmen ringer for å gi beskjed om den fungerer i din leilighet.

Testen begynner i nr. 12, og vil deretter fortsette i nr. 18, og til slutt nr. 20.

Ta kontakt ved spørsmål.

Utskifting av brannanlegg i Breigata 18 og 20

På mandag starter utskiftingen av brannvarslingsanlegget i Breigata 18 og 20. Vi trenger derfor tilgang til alle leiligheter for å skifte ut detektorer.

I den forbindelse bes alle sende en e-post til olav@4blocks.no med tidspunkt der noen er tilstede.
Arbeidet vil foregå på dagtid mandag, tirsdag og onsdag.

Alternativt: bruk kontaktskjema på høyre side.

Dersom vi ikke får tilgang til en leilighet vil det kunne medføre en kostnad for andelen, da det fører til ekstraarbeid for elektriker.

Styret.

Oppdatering om rettssaken

Som kjent ble borettslaget stevnet av Nordbygata Parkering AS med krav om leie for bodarealene. Rettssaken ble gjennomført over to dager i Oslo tingrett tidlig i desember.

Borettslaget fikk medhold i tingretten.

Motparten har imidlertid nylig anket dommen, slik at saken etter all sannsynlighet vil gå for lagmannsretten neste år. Dette innebærer at vi ennå ikke har en endelig avklaring i saken.

Nærmere redegjørelse vil bli gitt i årsmeldingen, som sendes ut med innkalling til generalforsamling. Ved spørsmål, eller ønske om å få oversendt tingrettsdommen, ta kontakt med styret.