Kontaktinformasjon og kommunikasjon

Tilbake til boligpermen

Kontaktinformasjon og kommunikasjon

1. Styret

Styret i borettslaget består til enhver tid av fire styremedlemmer og inntil to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år på generalforsamlingen. Styremedlemmene er vanligvis beboere i borettslaget som tar på seg et styreverv ved siden av jobb eller studier.

Styret har opprettet og betjener nettsiden www.4blocks.no. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon om borettslaget. Dersom du trenger å kontakte styret, kan du benytte kontaktskjema på nettsiden. E-post blir vanligvis besvart raskt. Se gjennom informasjonen på nettsiden før du sender inn spørsmål, så kanskje du finner svaret der.
Det er viktig at beboere gir beskjed til styret om unormale ting som skjer i borettslaget. Dersom en dør ikke fungerer som den skal eller heisen har stanset, må styret få beskjed så snart som mulig for å kunne gjøre noe med det. Styret tar også gjerne imot forslag til forbedringer.

2. Forretningsfører

Borettslagets forretningsfører er ABBL. De bistår styret i den daglige driften av borettslaget, blant annet ved å innkreve felleskostnader, purre på manglende betaling, føre regnskap og en del praktiske ting.

Leilighetene i borettslaget er ikke OBOS/ABBL-leiligheter, og det praktiseres ikke forkjøpsrett.

Har du spørsmål knyttet til selve betalingen av felleskostnadene (for eksempel at du ikke har mottatt faktura), må du kontakte ABBL om dette. Kontaktinfo finner på våre nettsider eller på abbl.no.

3. Andre leverandører/samarbeidspartnere

Borettslaget har avtaler med leverandører av forskjellige tjenester. Dette gjelder blant annet vaktmester, renhold, ventilasjon og rørlegger. Det er primært styret som tar seg av den daglige kontakten med disse leverandørene. Ta derfor opp eventuelle spørsmål med styret.

Et unntak er ved lekkasje og andre akutte situasjoner.

Ved en vannlekkasje må du umiddelbart kontakte Holter VVS på 936 26 281 for å begrense skadene. Send deretter en e-post til styret så snart du har anledning så det kan bli fulgt opp videre.

For informasjon om kontaktinfo, se egen side.

4. Nyhetsbrev

Styret bruker normalt e-post for kommunikasjon med beboere siden dette er det mest effektive. Informasjon sendes jevnlig ut ved hjelp av nyhetsbrev. Det er derfor viktig at styret har den riktige e-postadressen til alle i borettslaget. Dersom du ikke mottar nyhetsbrevet, eller dersom du bytter e-postadresse, kontakt styret for å gi beskjed.