ABBL tek over for OBOS som forretningsførar

Fra 1. januar 2021 tar Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) over fra OBOS som forretningsfører. Dette er et valg som borettslaget har gjort etter vedtak på generalforsamling.

Første fakturering fra ABBL vil skje på papirfaktura som du får tilsendt per post. Dersom du ønsker å betale felleskostnader og lån via AvtaleGiro, kan du inngå dette ved betaling av første faktura til ABBL. Betalingsfrist er også utsatt noen dager på grunn av dette. Du vil også se at beløp er justert ned som følge av lavere rente.

Som følge av vedtak på generalforsamling i høst innfører vi også IN-ordning, noe som medfører at renten blir flytende ut levetiden på lånet. Mer informasjon om IN-ordning kommer når alle detaljene er på plass.

Gjensidige tek over som forsikringsselskap

4 Blocks går over til Gjensidige som forsikringsselskap fra 1. januar 2021.

Borettslaget har hatt høy skadefrekvens, men heldigvis har det ikke vært noen skader det siste halvåret. Vi håper at denne tendensen fortsetter slik at forsikringspremien kan gå ned.

Hjelp oss med å følge godt med å forsøke å begrense skader i egen leilighet og i fellesarealer. Vi vil legge ut ny informasjon av skader på nettsida vår så snart dette er klart.

I utgangspunktet skal alle skader meldes styret@4blocks.no og så melder vi dette videre til ABBL. Beboere kan også melde skade til ABBL på deres portal, men da må også styret i 4 blocks varsles.

Rekkehusa: Ny FDV-side for ventilasjon, og alle må skifte filter

Det er i dag lansert FDV-side for ventilasjon til rekkehusa. Denne finn du via direktelenke, samt ved å trykke på Boligperm på toppen av nettsida vår.

Du må no skifte filter!

To gongar i året må alle rekkehusa skifte filter. Burettslaget kjøper inn og deler ut filter, men bebuarane må sjølv skifte det. Vi har i dag 11. november levert ut filter til alle, og innan ei veke må filteret vere skifta.

Les meir om filterskifte på FDV-sida for ventilasjon.

no blir det betre for syklande og gåande i breigata!

Oslo kommune gjer strakstiltak for å betre framkomst for gåande og syklande i Lakkegata og Breigata.

E-posten vi har fått er under:

Dette skal vi [Oslo kommune] gjøre

  • Gjøre Lakkegata og Breigata enveiskjørt.
  • Utvide fortau i Lakkegata og Breigata.
  • Lage sykkelfelt mot enveiskjøring i Lakkegata ned mot lyskrysset ved Grønland.
  • Justere krysset i Breigata mot Motzfeldts gate, slik at avstanden i krysset blir kortere for gående.
  • Gjøre om deler av korttidsparkeringen i Lakkegata til plasser for varelevering.

Konsekvenser for parkering

Det vil ikke lenger være mulig å korttidsparkere i Lakkegata.

Tidspunkt for gjennomføring

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i august 2020.

Hvorfor gjør vi [Oslo kommune] dette?

Oslo kommune gjennomfører tiltak for syklende og gående i flere sentrumsgater sommeren 2020. På grunn av smittevern bør vi fortsatt unngå kollektivtransport når vi kan. Vi ønsker derfor å gjøre det enklere å velge sykkelen. I Lakkegata og Breigata vil bredere fortau gi mer plass til gående i de trange gatene. Du kan lese mer om strakstiltak for sykkel på nettsidene våre.

Har du innspill eller spørsmål?

Innspill og spørsmål kan sendes til e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Alle spørsmål og innspill er offentlige. Det vil si at hvem som helst kan be om innsyn via det digitale arkivet e-innsyn.