Nytt styre, og Protokoll frå generalforsamlinga

Eit nytt styre vart vald på generalforsamlinga, og dette består no, alfabetisk, av:

  • Tone Lien (styreleiar), Breigata 14
  • Andreas-Johann Østerdal Ulvestad, Breigata 14
  • Eydis Huld Helgadottir, Breigata 18
  • Hanne Sofie Fremstad, Breigata 18
  • Mats Brekke, Breigata 14
  • Silje Fossøy, Breigata 20

Sjå info om styret

Protokoll er publisert

Under Generalforsamlinger finn du innkalling, presentasjon og protokoll frå generalforsamlinga i år og alle tidlegare.