IN-ordning: innbetalingsfrist oktober

Burettslaget har inngått avtale om individuell nedbetaling for dei som ikkje ynskjer det. To gongar i året kan du gjere ekstra innbetaling, og då innfri heile eller delar av gjelda din andel har.

Fristen for dette no i haust er 20. oktober, og om du ynskjer å gjere dette må du i god tid ta kontakt med ABBL.

Hugs at det er fordeler og ulemper med å innfri heile eller delar av gjelda di – du vil tilnærma aldri få like god rente i privat bank som i Husbanken der vi har fellesgjelda di.

For meir informasjon, sjå infoside om IN-ordning.