All posts by Styret 4Blocks

Postkasser

Postkassene i Breigata 18 og Breigata 20 er dessverre åpnet/brutt opp i helga. Vi har bestilt låsesmed som vil komme innom i morgen og forhåpentligvis vil dette bli ordnet.

Mangler du nøkkel til din postkasse eller har problemer med å få åpnet den så ber vi deg  ta kontakt med oss så kan vi videreformidle din henvendelse til låsesmed.

Ro i gården – støy på kveldstid

Styret minner alle beboere om at det skal være ro på kvelden. Den siste tiden har det vært en del bråk, som har medført dårlig søvn for naboer, og naturligvis har det kommet en del klager.

Vi minner om følgende punkt i husordenreglene:

1. Ro i bakgården etter klokken 20
Det skal være rolig i bakgården etter klokken 20. Det betyr at man kan oppholde seg der men ikke holde på med støyende aktiviteter, roping eller annet som kan forstyrre.

2. Ro i boligene etter 23
Det skal være rolig i boligene mellom 23.00 og 07.00. Nå i sommerstider er det fort gjort å glemme at åpne vinduer sprer lyd veldig godt.

3. Ballspill i bakgården er ikke tillatt
På grunn av støy er det ikke tillatt med ballspill i bakgården, da disse lydene spesifikt forsterkes av ekko mellom husene. Vi minner om at det er flere ballbinger og åpne plasser rundt borettslaget hvor ballspill går an.

Generalforsamling – Om å øke løpetiden på lånene i Husbanken til 30 år

Borettslaget 4 Blocks har tre lån i Husbanken med total løpetid på 25 og 26 år fra utbetalingstidspunktet. Fra 1. august starter innbetalingen av avdrag på disse lånene. For å lette overgangen ønsker styret å øke løpetiden på lånene til 30 år.

Dersom nedbetalingstiden økes, vil den månedlige lånekostnaden (som består av avdrag og renter) fra august bli ca 16,5 prosent lavere enn om vi ikke øker løpetiden. Saken tas opp på generalforsamlingen onsdag 8. april 2015. Vi oppforder alle andelseierne til å delta på møtet.

Saker til generalforsamling

Styret vil minne om at beboere som ønsker forslag eller saker tatt opp på den ordinære generalforsamlingen i 2014, må levere disse skriftlig til styret. Dette gjøres ved å sende brev til styreleder Ole Håvard Voicu-Lundvold, Breigata 12, 01.05.2014.

Saker kan også leveres på e-post til styret.4blocks@gmail.com .

Det bes om at sakene som ønskes tatt opp også skal inneholde et klart vedtak som kan stemmes for/imot under generalforsamlingen.

Vi minner om at det i følge vedtektene ikke er anledning til å treffe beslutninger om andre saker enn de som er angitt i innkallingen til generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen vil det holdes beboermøte i samme lokale. Her vil det kunne fremmes andre saker/synspunkter på en mer uformell måte.

Beboerbrev des 2012

Det er snart jul og vi i styret har i år lyst til å markere dette i år.
Vi inviterer derfor til tenning av julegran i bakgården torsdag den 13. desember klokka 19:00.
Tradisjonen tro serverer vi gløgg og pepperkaker. Det er bare å møte opp, velkommen skal dere være!

Kulden har kommet brått og sterkt i år. Heldigvis har vi ennå ikke hatt noen lekkasjer – bank i bordet – men vi minner likevel på at radiatorene har veldig lett for å fryse hvis de er rett i nærheten av åpne vinduer. Mange av radiatorene har en egen innstilling dersom man ikke ønsker varme. Dette er ei lita frostrose som medfører at ovnene slår seg på automatisk hvis de holder på å fryse. Dette forutsetter imidlertid at ovnene fungerer riktig og blir varm. Dere bør derfor sjekke om ovnen blir varm ved å stille den på fullt. Hvis den ikke blir varm etter 15 min. i denne posisjonen, vil den heller ikke bli varm på frostroseinnstillingen. I slike tilfeller må dere ikke sette vinduet åpent over ovnen! Ovnene som står på og er varme, skal ikke fryse i stykker, men det er viktig å være forsiktig. Det er kanskje ikke noen god ide å forlate hjemmet med åpne vinduer nå i kuldeperioden.

Vi har nå byttet vaktmestertjeneste til et lokalt firma. Gamle Oslo Servicesentral – GOS – har nå tatt over tjenesten hos oss. De holder til et par kvartaler lenger opp mot Tøyenparken, i Heimdalsgata 36, og dere finner dem på nettet http://gos.no/. Mannen som har hovedansvaret hos oss heter Patrick og er lett kjennelig på sin tydelige amerikanske aksent. GOS har mange gode kontakter når det gjelder håndverkere, så det kan lønne seg å kontakte dem hvis dere skal ha noe gjort i leiligheten. Dere må imidlertid selv betale for slike tjenester. Gjelder det borettslaget, må det naturligvis godkjennes av styret. GOS kan kontaktes via mail post@gos, dere bør da merke mailen med Borettslaget 4Blocks. GOS har også fått fullmakt til å rekvirere systemnøkler. Normalt vil de ha noen eksemplarer liggende, slik at dere også kan kjøpe denne på dagen. Det er bare andelseier som kan få rekvisisjon på nøkkel, og GOS krever legitimasjon ved avhenting.

Styret anser fortsatt at vi har en altfor stor andel av utleiede leiligheter. Vi har derfor besluttet å skjerpe dette arbeidet slik at all utleie er lovlig og registrert hos oss. Vi har nemlig et ansvar for å kunne komme i kontakt med alle beboerne, både eiere og leiere. Styret vil derfor snart sende ut brev om dette til alle det gjelder. Men dere kan naturligvis også sende oss en mail dersom leiligheten er utleid og dette ikke er registrert hos oss. Vår mail er som alltid styret.4blocks@gmail.com. Vi vil naturligvis også gjerne vite om det er kommet nye leietakere som vi ikke vet om.

Vi har alle et ansvar for å holde fellesarealene i orden og fri for søppel! Det burde være helt unødvendig å bruke penger på å plukke søppel i ganger og utearealer; dette vil til slutt synes på husleiea! I løpet av sommeren er det kommet sykkelstativer i bakgården, og vi ber om at disse benyttes i størst mulig grad. Vi tillater også at det parkeres sykler i underetasjen nederst i trappegangene. Men de må naturligvis ikke blokkere for trapper og heis. Dere kan naturligvis også parkere sykler inne i bodene. Andre steder i fellesarealene er det ikke tillatt å parkere syklene.

Til slutt kan vi fortelle at 2 av styremedlemmene har solgt og flytter fra borettslaget. Dette gjelder styreleder Finn Nybakke og styremedlem Andreas Faye-Lund. Begge vil fortsette i styret fram til ordinær generalforsamling i mai 2013. Det vil derfor være behov for nye medlemmer til styret. Siden vi ikke har en egen valgkomite, må de som er interessert sjøl melde seg til tjeneste. Det er bare å ta kontakt med en av oss, eller dere kan sende oss en mail. Dere er hjertelig velkomne til en interessant og krevende oppgave.

Helt til slutt burde det kommet en grundig redegjørelse for arbeidene som utbygger har inngått forlik med oss om. Fristen i forliket er nå nylig utløpt og vår advokat ser nå på saken slik at den blir håndtert best mulig. Det er imidlertid klart at utbygger ikke har utført alle arbeidene som er medtatt i forliket. Dette burde bety en frigivelse av midler til vår disposisjon, men siden saken ikke er helt avklart tør jeg ikke si mer om dette nå. Men det

Søppelhåndtering

Dessverre er det alt for mange som ikke respekterer systemet som kommunene har pålagt alle beboerne i vårt område. Søpla skal sorteres og emballeres i små poser som er delt ut og som kan hentes gratis i alle dagligvareforretninger. Restsøpla skal leveres i vanlige bæreposer som skal knytes dobbelt så de kan behandles riktig på søppelmottaket. Det skal altså ikke leveres søppel i store svarte poser. Søpla skal heller ikke hensettes utenfor containerne!
Papp og papir skal ikke emballeres. Det finnes 4 egne containere for papp og papir. Pappesker må tømmes for inneremballasje som plast og isopor. De må naturligvis brettes flate og eventuelt skjæres i mindre deler hvis det ikke er plass til dem.
Større ting som møbler og annet, har vi nå etablert en plass i kjelleren som vil bli tømt etter behov. Her må ikke hensettes ting som råtner eller gir fra seg lukt. Ta kontakt med en i styret dersom du vil ha anvist denne plassen.
Styret håper at alle vil respektere denne ordningen slik at det blir triveligere å oppholde seg ute.