Nytt sykkelskur

Måndag 8. november blir det påstarta bygging av nytt sykkelskur ved Breigata 20/leikeplassen. Det nye sykkelskuret vil gi trygg og tørr oppbevaring av syklar, og vil ha brikkestyrt tilgang.

Bygginga er planlagt ferdigstilt før snøen kjem. 🤞

Planteikninger (PDF)