Beboerbrev des 2012

Det er snart jul og vi i styret har i år lyst til å markere dette i år.
Vi inviterer derfor til tenning av julegran i bakgården torsdag den 13. desember klokka 19:00.
Tradisjonen tro serverer vi gløgg og pepperkaker. Det er bare å møte opp, velkommen skal dere være!

Kulden har kommet brått og sterkt i år. Heldigvis har vi ennå ikke hatt noen lekkasjer – bank i bordet – men vi minner likevel på at radiatorene har veldig lett for å fryse hvis de er rett i nærheten av åpne vinduer. Mange av radiatorene har en egen innstilling dersom man ikke ønsker varme. Dette er ei lita frostrose som medfører at ovnene slår seg på automatisk hvis de holder på å fryse. Dette forutsetter imidlertid at ovnene fungerer riktig og blir varm. Dere bør derfor sjekke om ovnen blir varm ved å stille den på fullt. Hvis den ikke blir varm etter 15 min. i denne posisjonen, vil den heller ikke bli varm på frostroseinnstillingen. I slike tilfeller må dere ikke sette vinduet åpent over ovnen! Ovnene som står på og er varme, skal ikke fryse i stykker, men det er viktig å være forsiktig. Det er kanskje ikke noen god ide å forlate hjemmet med åpne vinduer nå i kuldeperioden.

Vi har nå byttet vaktmestertjeneste til et lokalt firma. Gamle Oslo Servicesentral – GOS – har nå tatt over tjenesten hos oss. De holder til et par kvartaler lenger opp mot Tøyenparken, i Heimdalsgata 36, og dere finner dem på nettet http://gos.no/. Mannen som har hovedansvaret hos oss heter Patrick og er lett kjennelig på sin tydelige amerikanske aksent. GOS har mange gode kontakter når det gjelder håndverkere, så det kan lønne seg å kontakte dem hvis dere skal ha noe gjort i leiligheten. Dere må imidlertid selv betale for slike tjenester. Gjelder det borettslaget, må det naturligvis godkjennes av styret. GOS kan kontaktes via mail post@gos, dere bør da merke mailen med Borettslaget 4Blocks. GOS har også fått fullmakt til å rekvirere systemnøkler. Normalt vil de ha noen eksemplarer liggende, slik at dere også kan kjøpe denne på dagen. Det er bare andelseier som kan få rekvisisjon på nøkkel, og GOS krever legitimasjon ved avhenting.

Styret anser fortsatt at vi har en altfor stor andel av utleiede leiligheter. Vi har derfor besluttet å skjerpe dette arbeidet slik at all utleie er lovlig og registrert hos oss. Vi har nemlig et ansvar for å kunne komme i kontakt med alle beboerne, både eiere og leiere. Styret vil derfor snart sende ut brev om dette til alle det gjelder. Men dere kan naturligvis også sende oss en mail dersom leiligheten er utleid og dette ikke er registrert hos oss. Vår mail er som alltid styret.4blocks@gmail.com. Vi vil naturligvis også gjerne vite om det er kommet nye leietakere som vi ikke vet om.

Vi har alle et ansvar for å holde fellesarealene i orden og fri for søppel! Det burde være helt unødvendig å bruke penger på å plukke søppel i ganger og utearealer; dette vil til slutt synes på husleiea! I løpet av sommeren er det kommet sykkelstativer i bakgården, og vi ber om at disse benyttes i størst mulig grad. Vi tillater også at det parkeres sykler i underetasjen nederst i trappegangene. Men de må naturligvis ikke blokkere for trapper og heis. Dere kan naturligvis også parkere sykler inne i bodene. Andre steder i fellesarealene er det ikke tillatt å parkere syklene.

Til slutt kan vi fortelle at 2 av styremedlemmene har solgt og flytter fra borettslaget. Dette gjelder styreleder Finn Nybakke og styremedlem Andreas Faye-Lund. Begge vil fortsette i styret fram til ordinær generalforsamling i mai 2013. Det vil derfor være behov for nye medlemmer til styret. Siden vi ikke har en egen valgkomite, må de som er interessert sjøl melde seg til tjeneste. Det er bare å ta kontakt med en av oss, eller dere kan sende oss en mail. Dere er hjertelig velkomne til en interessant og krevende oppgave.

Helt til slutt burde det kommet en grundig redegjørelse for arbeidene som utbygger har inngått forlik med oss om. Fristen i forliket er nå nylig utløpt og vår advokat ser nå på saken slik at den blir håndtert best mulig. Det er imidlertid klart at utbygger ikke har utført alle arbeidene som er medtatt i forliket. Dette burde bety en frigivelse av midler til vår disposisjon, men siden saken ikke er helt avklart tør jeg ikke si mer om dette nå. Men det

Søppelhåndtering

Dessverre er det alt for mange som ikke respekterer systemet som kommunene har pålagt alle beboerne i vårt område. Søpla skal sorteres og emballeres i små poser som er delt ut og som kan hentes gratis i alle dagligvareforretninger. Restsøpla skal leveres i vanlige bæreposer som skal knytes dobbelt så de kan behandles riktig på søppelmottaket. Det skal altså ikke leveres søppel i store svarte poser. Søpla skal heller ikke hensettes utenfor containerne!
Papp og papir skal ikke emballeres. Det finnes 4 egne containere for papp og papir. Pappesker må tømmes for inneremballasje som plast og isopor. De må naturligvis brettes flate og eventuelt skjæres i mindre deler hvis det ikke er plass til dem.
Større ting som møbler og annet, har vi nå etablert en plass i kjelleren som vil bli tømt etter behov. Her må ikke hensettes ting som råtner eller gir fra seg lukt. Ta kontakt med en i styret dersom du vil ha anvist denne plassen.
Styret håper at alle vil respektere denne ordningen slik at det blir triveligere å oppholde seg ute.

VANNLEKKASJE FRA KEBAB-RESTAURANTEN

Det har vært en vannlekkasje fra Kebabish natt til søndag den 24. juni.

Brannvesenet har vært her og stoppet lekkasjen, men bodene nærmest Kebabish har stått under vann.
Alle som har boder i dette området bør derfor sjekke om det er oppstått skader på eiendelene.

Skader må meldes til Oslo og Omegn Boligforvaltning, OBF, telefon 22 12 23 40.

styret

Tilbud på montering av sikkerhetslås

Styret har hentet inn tilbud på montering av sikkerhetslås. Tilbudet gir mulighet for at beboere kan gå sammen i grupper på 5 og få dette arbeidet rabattert.

Tilbudet:

Etter befaring oversendes herved pristilbud på montering av FG-godkjent sikkerhetslås til leiligheter
Pris for montering av et stykk: Kr.2700,- inkl. mva
Samlet montering (minimum 5 stk) pris per stykk: Kr.2494,- inkl. mva

Ved bestilling av min. 50 stk. (montering 5 & 5) Kr.2195,- inkl. mva

Prisen forutsetter:
– Kontantbetaling av utført arbeid (betalingsterminal aksepter alle norske betalingskort også VISA og Master Card).
– At kunden spesifiserer om døren er innadslående eller utadslående.
– Tilgang på parkerings plass.
– At døren fungerer bra før oppstart og at ikke ekstra retting er nødvendig.
Mer arbeid i forbindelse med reparasjon av døren kommer i tillegg.

– For at fem stk skal benytte seg tilbudet om samlet montering, så vil vi være avhenging av uhindret kontinuerlig montering. Det betyr at kunden må befinne seg hjemme i tidsrommet 08.00 – 16.00. Hvis kunden ikke har mulighet til dette må det overleveres nøkler for at vår montør får adgang monteringsdagen. Vi foreslår at alle møter vår montør kl. 08.00 slik at han kan få nøkler og ta betaling samtidig. Vi er åpne for andre forslag om dere skulle ha det. tar seg av nøkkeladministrasjon så kan kunden levere fra seg

Forliksavtale med utbygger

Etter 2 dager i retten hvor vi var stevnet av utbygger sammen med BN Megler for tilbakehold av ca. 3,5 mill. kroner, valgte vi å inngå et forlik i saken. Forliket kom i stand blant annet som følge av en klar oppfordring fra dommeren om å komme til enighet, blant annet fordi en ankesak har 1,5 års ventetid i rettssystemet her i Oslo.
Forliket går i korthet ut på at utbygger skal utbedre de manglene som er dokumentert gjennom 2 rapporter som er utarbeidet av fagkyndige takstfolk. De samme sakkyndige skal godkjenne det utførte arbeidet innen utbetaling kan skje. Arbeidene skal utføres i løpet av inneværende år, og det skal søkes om ferdigattest for byggene. Avtalene forutsetter at Borettslaget samarbeider slik at utbygger blir i stand til å utføre arbeidene.
Dette siste punktet er tatt inn spesielt med sikte på at håndverkere må ha tilgang til leilighetene for å kunne utbedre brannvarslingsanlegget, fyringsanlegget og ventilasjonsanlegget. Allerede i inneværende uke skal brannvarslingsanlegget utbedres i Breigata 12. Alle beboerne er allerede kontaktet om dette som skal skje torsdag den 21. juni, på vanlig dagtid. Vi innser at det er vanskelig for folk å stille opp på vanlig dagtid, men brannvarsling er så viktig for den enkelte, at vi håper at alle legger godviljen til for at tiltaket kan gjennomføres! Dette gjelder både din egen og naboenes sikkerhet.
Et forlik innebærer at begge parter må strekke seg. Styret har valgt å gjøre dette blant annet fordi vi ønsker å se framover. De mest kritiske feilene blir nå rettet på med en påfølgende kontroll av arbeidet er gjort godt nok.
Dette forliket omfatter kun fellesarealene både ute og inne. De enkelte andelseierne må sjøl sørge for å reklamere for feil og mangler på den enkelte leilighet.

Styret den 18. juni 2012

Nysådd gressplen

Plenen i borettslaget er nysodd. Det er derfor svært viktig at man unngår unødvendig ferdsel på denne, da dette kan skade veksten til gresset.

The lawns have just been seeded. It is therefore very important to avoid unnecessary traffic on this, as this can damage the growth of the grass.

CONTAINER i BAKGÅRDEN

Alt som står utenfor kjellerbodene skal kastes i containeren som nå står i bakgården. Det er fint om alle hjelper til med dette!
Containeren kan også benyttes til å tømme boder og skaper for gammelt skrot som ikke lenger er i bruk.

Men det er ikke alt som kan kastes i containeren. Se egen plakat som er plassert på containeren.

Det viktigste som ikke må kastes i containeren er:
– Alt elektrisk og elektronisk avfall, lyspærer og lysstoffrør (dette kan leveres på alle elektriske forretninger).
– Matavfall og frityroljer.
– Farlig avfall som maling og lakk.
– Eksplosiver.

Det er også viktig at ting komprimeres slik at det blir plass til mest mulig.

Til alle andelseiere i Borettslaget 4Blocks

Det er vår og det skal avvikles ordinær generalforsamling i borettslaget.

Tid: 3. mai 2012 klokka 17:00
Sted: 2.etasje på Asylet i Grønland 28 (som i fjor)

Som det framgår av vedtektene består en generalforsamling kun av faste poster. Og av forslag som er sendt inn til styret. Fristen for å sende inn forslag til generalforsamling er søndag den 15. april. Forslag kan sendes til epost adresse styret.4blocks@gmail.com, eller det kan leveres til et av styremedlemmene. Dere kan også sende det til vår forretningsfører: OBF, Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo, merket Borettslaget 4 Blocks.

Til årets generalforsamling foreligger det allerede en sak fra den ekstraordinære generalforsamlingen i november i fjor. Styret ble der pålagt å utrede forslaget om å binde renta i Husbanken på hele eller deler av gjelda. Forslag om dette er det dermed ikke nødvendig å sende inn. Det er bare å møte opp og delta i debatten og avgi sin stemme på årsmøtet.

Generalforsamlingen innebærer også valg av styremedlemmer. Du som ønsker å være med, må melde fra !
Det vil bli utsendt innkalling til generalforsamlingen med fullstendig saksliste når denne er klar.

Reklamasjoner
Det er nå snart 3 år siden de første flyttet inn i sine leiligheter. Styret arbeider som dere vet med Borettslagets krav om ferdigstillelse og andre reklamasjoner mot utbygger. Denne saken omfatter imidlertid ikke feil og mangler på de enkelte leilighetene. Det må hver enkelt andelseier sjøl ta opp med utbygger. Sjøl om kanskje alle sammen har reklamert skriftlig til utbygger allerede, råder vi alle som fortsatt ikke har fått disse utbedret til å gjenta klagen. Reklamasjonsfristen er 3 år i vårt tilfelle, og det er meget viktig at utbygger mottar reklamasjonen innen fristen. Reklamasjonen sendes til utbygger: Breigata 12 AS, Hausmannsgate 19 A, 0182 Oslo.

Hva skjer i nabolaget
På nabotomten i Lakkegata blir det et forretningsbygg med kontorer, og en barnehage i sammenheng med den som allerede finnes på hjørnet mot dagens parkeringsplass (som nå er en byggeplass). Så vidt vi forstår, blir det en innkjøring til vårt garasjebygg via kjelleren i det nye bygget. Arbeidet med å rive bygget er nå på det nærmeste ferdig, og vi kan derfor snart forvente at de starter spuntingen. Spunting gir en god del støy fra slagene som driver spuntene ned i bakken. Det vil trolig også merkes en god del rystelser, men dette er ikke farlig.

Vi har også mottatt et varsel fra kommunen om at det skal skiftes rør i både Lakkegata og Breigata i løpet av denne sommeren.

Vi har måttet stenge av alle takterassene (bortsett fra den lave i 6.etasje i Breiata 18A). Dette skyldes at rekkverkene er for svake i forhold til byggforskriftene. Og at avløpende har vært tette slik at lemmene er ute av posisjon med fare for at det kan oppstå huller i taktekkingen. Begge disse forhold reklamerer vi på til utbygger.

Veggedyr
Som noen kanskje har sett i mediene, har det det blitt mer vanlig å få veggedyr inn i leilighetene. Vi har hatt flere tilfeller av dette, og i den forbindelse har borettslaget tatt regningen for å bekrefte skadedyrets art, og for å finne ut om dyrene har spredd seg til naboleiligheter.
Det er imidlertid den enkelte beboer som må betale for bekjempelsen av veggedyr.
Men det er ikke helt uvanlig at innboforsikringen dekker dette. Det finnes flere firmaer som utfører slik bekjempelse. Vi har lagt ut noen lenker til slike på vår hjemmeside. Vi har også lagt ut generell info om veggedyr fra folkehelseinstituttet på vår hjemmeside under punktet Diverse. Der vil dere kunne lese at det er lett å få veggedyr inn i leiligheten, men det er ikke like enkelt å bli kvitt dem. Beboerne har imidlertid en plikt til å bekjempe disse så snart de er oppdaget. Styret må varsles ved mistanke, og vi vil da sørge for at fagfolk undersøker leiligheten. Brosjyren kan leses her

Oslo mars 2012
Styret i Borettslaget 4 Blocks