Regelverk for markiser

Styret har fått inn søknadar om oppsetting av markiser, og har vurdert korleis dette vil ha påverknad på bygga, både estetisk og bruksmessig samt reint teknisk for byggmassa.

Styret har konkludert med at det opnast for oppsett av markiser der det er passande, men berre i tråd med eit definert regelverk (regelverk, PDF) og kun etter godkjenning frå Styret. Markiser som blir montert utan godkjenning frå Styret vil bli krevd fjerna.