Stikkordarkiv: Praktisk

Saker til generalforsamling

Styret vil minne om at beboere som ønsker forslag eller saker tatt opp på den ordinære generalforsamlingen i 2014, må levere disse skriftlig til styret. Dette gjøres ved å sende brev til styreleder Ole Håvard Voicu-Lundvold, Breigata 12, 01.05.2014.

Saker kan også leveres på e-post til styret.4blocks@gmail.com .

Det bes om at sakene som ønskes tatt opp også skal inneholde et klart vedtak som kan stemmes for/imot under generalforsamlingen.

Vi minner om at det i følge vedtektene ikke er anledning til å treffe beslutninger om andre saker enn de som er angitt i innkallingen til generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen vil det holdes beboermøte i samme lokale. Her vil det kunne fremmes andre saker/synspunkter på en mer uformell måte.