Vi vurderer bytting av låser

Styret arbeider for tida med innhenting av tilbud for bytting låser på fellesdører. Dagens løsning med kode på hovedporten og porttelefon som ikke kan åpne opp hovedporten er upraktisk, og noe vi ønsker å gjøre noe med for å bedre drifta av borettslaget.

Vi vurderer ulike løsninger, men mest interessant er at vi går over fra nøkler til trådløse brikker. Dette gjør at vi kan sperre nøkler som forsvinner uten å bytte låser, og man lett kan bestille opp flere brikekr om det er behov for det.

Vi vurderer samtidig å legge til porttelefon på hovedporten samt installasjon av porttelefonsystem for rekkehusa (14A-H og 16A-G).

Styret har ikke konkludert, men arbeider videre med aktuelle leverandører for å finen en god løsning til en grei pris samtidig som man lager en løsning som er framtidsretta for gården.