Til alle andelseiere i Borettslaget 4Blocks

Det er vår og det skal avvikles ordinær generalforsamling i borettslaget.

Tid: 3. mai 2012 klokka 17:00
Sted: 2.etasje på Asylet i Grønland 28 (som i fjor)

Som det framgår av vedtektene består en generalforsamling kun av faste poster. Og av forslag som er sendt inn til styret. Fristen for å sende inn forslag til generalforsamling er søndag den 15. april. Forslag kan sendes til epost adresse styret.4blocks@gmail.com, eller det kan leveres til et av styremedlemmene. Dere kan også sende det til vår forretningsfører: OBF, Postboks 4301 Nydalen, 0402 Oslo, merket Borettslaget 4 Blocks.

Til årets generalforsamling foreligger det allerede en sak fra den ekstraordinære generalforsamlingen i november i fjor. Styret ble der pålagt å utrede forslaget om å binde renta i Husbanken på hele eller deler av gjelda. Forslag om dette er det dermed ikke nødvendig å sende inn. Det er bare å møte opp og delta i debatten og avgi sin stemme på årsmøtet.

Generalforsamlingen innebærer også valg av styremedlemmer. Du som ønsker å være med, må melde fra !
Det vil bli utsendt innkalling til generalforsamlingen med fullstendig saksliste når denne er klar.

Reklamasjoner
Det er nå snart 3 år siden de første flyttet inn i sine leiligheter. Styret arbeider som dere vet med Borettslagets krav om ferdigstillelse og andre reklamasjoner mot utbygger. Denne saken omfatter imidlertid ikke feil og mangler på de enkelte leilighetene. Det må hver enkelt andelseier sjøl ta opp med utbygger. Sjøl om kanskje alle sammen har reklamert skriftlig til utbygger allerede, råder vi alle som fortsatt ikke har fått disse utbedret til å gjenta klagen. Reklamasjonsfristen er 3 år i vårt tilfelle, og det er meget viktig at utbygger mottar reklamasjonen innen fristen. Reklamasjonen sendes til utbygger: Breigata 12 AS, Hausmannsgate 19 A, 0182 Oslo.

Hva skjer i nabolaget
På nabotomten i Lakkegata blir det et forretningsbygg med kontorer, og en barnehage i sammenheng med den som allerede finnes på hjørnet mot dagens parkeringsplass (som nå er en byggeplass). Så vidt vi forstår, blir det en innkjøring til vårt garasjebygg via kjelleren i det nye bygget. Arbeidet med å rive bygget er nå på det nærmeste ferdig, og vi kan derfor snart forvente at de starter spuntingen. Spunting gir en god del støy fra slagene som driver spuntene ned i bakken. Det vil trolig også merkes en god del rystelser, men dette er ikke farlig.

Vi har også mottatt et varsel fra kommunen om at det skal skiftes rør i både Lakkegata og Breigata i løpet av denne sommeren.

Vi har måttet stenge av alle takterassene (bortsett fra den lave i 6.etasje i Breiata 18A). Dette skyldes at rekkverkene er for svake i forhold til byggforskriftene. Og at avløpende har vært tette slik at lemmene er ute av posisjon med fare for at det kan oppstå huller i taktekkingen. Begge disse forhold reklamerer vi på til utbygger.

Veggedyr
Som noen kanskje har sett i mediene, har det det blitt mer vanlig å få veggedyr inn i leilighetene. Vi har hatt flere tilfeller av dette, og i den forbindelse har borettslaget tatt regningen for å bekrefte skadedyrets art, og for å finne ut om dyrene har spredd seg til naboleiligheter.
Det er imidlertid den enkelte beboer som må betale for bekjempelsen av veggedyr.
Men det er ikke helt uvanlig at innboforsikringen dekker dette. Det finnes flere firmaer som utfører slik bekjempelse. Vi har lagt ut noen lenker til slike på vår hjemmeside. Vi har også lagt ut generell info om veggedyr fra folkehelseinstituttet på vår hjemmeside under punktet Diverse. Der vil dere kunne lese at det er lett å få veggedyr inn i leiligheten, men det er ikke like enkelt å bli kvitt dem. Beboerne har imidlertid en plikt til å bekjempe disse så snart de er oppdaget. Styret må varsles ved mistanke, og vi vil da sørge for at fagfolk undersøker leiligheten. Brosjyren kan leses her

Oslo mars 2012
Styret i Borettslaget 4 Blocks