CONTAINER i BAKGÅRDEN

Alt som står utenfor kjellerbodene skal kastes i containeren som nå står i bakgården. Det er fint om alle hjelper til med dette!
Containeren kan også benyttes til å tømme boder og skaper for gammelt skrot som ikke lenger er i bruk.

Men det er ikke alt som kan kastes i containeren. Se egen plakat som er plassert på containeren.

Det viktigste som ikke må kastes i containeren er:
– Alt elektrisk og elektronisk avfall, lyspærer og lysstoffrør (dette kan leveres på alle elektriske forretninger).
– Matavfall og frityroljer.
– Farlig avfall som maling og lakk.
– Eksplosiver.

Det er også viktig at ting komprimeres slik at det blir plass til mest mulig.