Midlertidig stopp av varmtvann

I forbindelse med montering av sirkulasjonspumpe vil det ikke være tilgjengelig varmtvann i Breigata 20 førstkommende mandag mellom kl 9 og 11. Dette gjøres for at det i fremtiden skal kunne være raskere tilgjengelig varmtvann i leilighetene. Ta kontakt med styret ved spørsmål.