Oppdatering om rettssaken

Som kjent ble borettslaget stevnet av Nordbygata Parkering AS med krav om leie for bodarealene. Rettssaken ble gjennomført over to dager i Oslo tingrett tidlig i desember.

Borettslaget fikk medhold i tingretten.

Motparten har imidlertid nylig anket dommen, slik at saken etter all sannsynlighet vil gå for lagmannsretten neste år. Dette innebærer at vi ennå ikke har en endelig avklaring i saken.

Nærmere redegjørelse vil bli gitt i årsmeldingen, som sendes ut med innkalling til generalforsamling. Ved spørsmål, eller ønske om å få oversendt tingrettsdommen, ta kontakt med styret.