Felleskostnadene økes

Felleskostnadene økes med 10% fra Mars-fakturaen og 10% fra juli-fakturaen. Om du har AvtaleGiro, bør du sjekke at beløpsgrense er høy nok.

Hva er felleskostnadene?

I tillegg til at alle betaler fjernvarme, renter og avdrag på sin månedlige faktura til borettslaget, betaler også alle felleskostnader som skal dekke driftskostnader og vedlikehold for borettslaget. Eksempel på driftskostnader er vaktmester, strøm til fellesarealer, drift  heis, søppel, osv. Borettslaget har også løpende og planlagt vedlikehold som skal dekkes av felleskostnadene. Info om faktura og felleskostnader.

Hvorfor økes felleskostnadene?

På grunn av svært sterk prisvekst de siste årene, ser styret seg nødt til å øke felleskostnadene. Vi ser også at andre sammenlignbare borettslag øker sine felleskostnader med 20 % for hele 2024, så økte felleskostnader er en naturlig utvikling generelt sett.

For å ikke ha for brå øke i felleskostnadene øker vi 10 % fra mars-fakturaen og 10 % fra juli-fakturaen.

Hva gjør borettslaget for å redusere kostnadene?

Selv om vi i styret stadig jobber med reforhandling av avtaler og andre kostnadsbesparende tiltak, trenger vi øke felleskostnadene for å sikre en sunn økonomi for borettslaget med de kjente kostnadene som kommer. Styret vurderer løpende økonomien til borettslaget og behovet for å justere felleskostnadene videre, både øke og reduksjon.