Syklar levert til hittegods

I dag vart alle syklar som ikkje er merka med eigar og andel levert til Oslo-politiet sin hittegodsavdeling.

Syklane vil bli oppbevart ei stund før dei blir seld på auksjon. Om din sykkel er fjerna, kontakt Politiet på Grønland

Vi gjennomfører dette tiltaket for å redusere tal syklar som blir oppbevart men ikkje brukt.

Vi informerte om tiltaket på generalforsamlinga, i nyheitsbrev på e-post og fleire runder med SMS, inkludert siste varsel i dag tidleg.