Økonomi

Styret i 4Blocks gjør nå sitt ytterste for å spare mest mulig kostnader. Vi håper hver og en av dere andelseiere og beboere kan hjelpe oss å holde orden både i ganger, bodarealer og i bakgården. Søppel som er hensatt og sigarettsneiper i bakgården medfører mye ekstra jobb for vaktmester og dermed ytterligere kostnader for oss.

Vårt håp er at vi skal redusere felleskostnadene sommeren 2019 og vi trenger hjelp fra hver og en av dere til å holde kostnadene nede.