Alle innlegg av Tone Lien

Nyheter mai 2019

Nyheter mai 2019

Våren har kommet og vi gjør vårt ytterste for at vårt borettslag skal være et hyggelig sted å bo. Her er litt info om hva vi jobber med og hva som skjer den nærmeste tiden.

Dugnad

7 mai kl. 18.00 inviterer vi til dugnad i Borettslaget. Vi hadde en svært vellykket dugnad i høst og oppmøtet var stort. Vi fikk gjort en rekke oppgaver som vi ellers hadde måttet leie hjelp til eller at de ikke hadde blitt utført.

Møt opp og ta gjerne med arbeidshansker/gummihansker. Vi skal tømme vaktmesterrommet igjen for hensatte møbler og gjenstander. Det skal lukes ugress, kostes og rakes. Vi skal plante litt i krukker. Vi skal også vaske takterrrassene slik at det er fint om du kan ha klar bøtte og vaskeutstyr om dette er en oppgave du kan bidra med.

Har du forslag til arbeidsoppgaver vi bør få gjort så send oss gjerne en mail til styret.4blocks@gmail.com innen søndag 5 mai.

Vi setter opp liste og fordeler oppgavene når vi møtes. Oppmøtested utenfor inngangen til Breigata 18. Etter dugnaden byr vi på kaffe og brus. På forrige dugnad hadde to av andelseierne bakt kake. Veldig hyggelig om noen også vil bake noe å ta med denne gangen også.

Container

Vi har bestilt container og bur for elektrisk avfall. Container kommer 6. mai, og tømmes igjen 7 mai. 7. mai er den forbeholdt hensatte gjenstander som er mellomlagret i vaktmesterrommet. 8 mai vil vi få ny container og da kan alle kaste avfall. Dette er en fin mulighet til å få ryddet boder m.m. På grunn av brannfare ber vi de av dere som har boder hvor det er svært fullt eller rotete om å rydde og vurdere om det er noe som kan kastes. Styret kan pålegge andelseiere å rydde boden og vi vil måtte følge dette opp i tiden fremover som følge av HMS krav.

Generalforsamling

Vi avholder generalforsamling mandag 13 mai kl. 18:00 på Forandringshuset på Grønland. Adressen er Grønlandsleiret 41.

Innkallingen ble sendt 12 mars. Vi ettersender i løpet av kort tid sakspapirer.

Dyrehold

Vi har fått klager fra andelseiere på de finner hund og katteavføring på plen og på terrasser. Vi ber alle som har hund om å IKKE lufte disse i bakgården. Har du katt så sørg for at katten har kasse og ikke gjør fra seg på terrasser og plen.

Støy i bakgården

Det er vår i lufta og det er hyggelig å invitere venner og familie til sammenkomst på terrassen. Husk at du bor tett på andre naboer og at det skal være ro i gården etter kl.. 21.00. Vi ber om at det respekteres at andre har små barn, skal på jobb tidlig og at alle ønsker en god natts søvn.

Varme

Det begynner å nærme seg sommer og varmen i radiatorer vil derfor bli skrudd av mandag 20 mai. Den settes på igjen til høsten.

Takterrasser

Vi har nå satt møbler også på takterrassen i Breigata 18. Det er nå to sittegrupper på terrassen både i B18 og B20 samt tre sittegrupper på terrassen i B12. Vi håper dette inviterer til mer bruk av våre fantastiske takterrasser. Barn kan ikke leke på takterrassene uten følge av voksne. Husk å rydde etter at du har benyttet terrassen og ta med søppel. Vær spesielt oppmerksom på å ikke legge igjen matrester. Røyker du så bruk askebeger – ikke kast sigarettsneiper ned fra terrassene. Dette kan også skade membran på sidene av terrassene og forårsake vannskade nedover i etasjene. Husk at takterrassene er åpne i tiden fra kl. 08.00 – 22.00.

Pålagt befaring ventilasjon

Vi har tidligere informert om at endel av våre beboere opplever til dels store luktproblemer og støy. På beboermøtet 18. september orienterte Morten Kristiansen fra Hamstad ventilasjon om at vi på grunn av dette nå må gjennomføre en befaring i hele borettslaget for å kartlegge situasjonen og informere beboerne om hvilke tiltak som må gjennomføres.

4Blocks har balansert ventilasjon og alle leiligheter ble levert med kjøkkenhetter uten motor. I august gjennomførte vi en befaring sammen med Hamstad ventilasjon av et mindre antall leiligheter som opplever problemer. Konklusjonen var at noen har byttet ut den originale kjøkkenhetten og installert kjøkkenvifte med motor og koblet denne til fellesanlegget.

Kjøkkenhetter må ikke kobles til felles ventilasjonsanlegg dersom kjøkkenhetten har motorvifte. Begrunnelsene for at du ikke skal koble avtrekksvifte til felles ventilasjonsanlegg er flere:
 Dette skaper ubalanse i avtrekkskanalen, og dermed rammes andre beboere.
 Dette gir andre beboere uønsket matlukt som trekker inn fra andres leiligheter.
 Dette gir økt avsetning av fett i avtrekkskanalen.
 Dette kan føre til behov for hyppigere rensing av kanalene og dermed økte kostnader som alle må være med på å betale.
 Økt brannfare.

Har du koblet kjøkkenhette med motorvifte på fellesanlegget må du derfor enten:
• Koble av kjøkkenhetten fra felles ventilasjonsanlegg og la viften blåse luften ut i rommet (bruk av kullfilter).
• Ta ut motor fra kjøkkenhetten (bruk fagperson/elektrikker) og beholde tilkobling som i dag. ( kjøkkenhette må da ha spjeld)
• Kjøpe ny kjøkkenhette med motor og kullfilter. Denne skal IKKE kobles til felles ventilasjonsanlegg. (Kontrollventil må monteres i gammelt avtrekk til kjøkken)
• Kjøpe ny kjøkkenhette UTEN motor og koble denne til felles ventilasjonsanlegg.

Kjøkkenhetter uten motor kommer med spjeld som muliggjør stenging av ventilatoren når den ikke er i bruk.

For å få full oversikt over situasjonen og sikre at luktproblemene blir utbedret vil det bli gjennomført en befaring med Hamstad ventilasjon 23. og 24. oktober i tidsrommet 15.00-20.00.

Vi ber at du er tilstede i din leilighet i dette tidsrommet. Hvis det er en av disse dagene du ikke kan være tilstede ber vi deg ta kontakt med oss på styret.4blocks@gmail.com slik at vi kan besøke din leilighet den dagen du er hjemme.

Dette er en pålagt befaring av styret i Borettslaget for å sikre HMS og vi ønsker å gjennomføre den så effektivt som mulig. Er du ikke tilstede under befaringen vil du selv bli belastet for kostnadene ved en ny befaring med ventilasjonstekniker for din leilighet

Har du koblet kjøkkenhetten med motorvifte vil du bli pålagt å utbedre dette for egen regning innen 15. november. Hamstad ventilasjon kan foreta utbedringen. Velger du å utbedre dette på annen måte krever 4Blocks dokumentasjon på at dette er utført fagmessig fra ventilasjonstekniker.

Vi minner samtidig om at det er viktig at du vasker filteret ofte og dette bør også byttes ut med jevne mellomrom. Vi tar også med oss nye filter til de originale viftene. Du kan kjøpe disse av 4Blocks ved å betale kr 300,- med vår Vippsløsning.

Varme – radioatorer

Har du husket å lufte radiatorene? Vinteren nærmer seg og vi vil sikre oss at alle har radiatorer med varme. Alle leiligheter har fått utdelt radioatornøkler slik at du kan lufte radiatorene dine. Dette er viktig for å sikre at det ikke er luft i anlegget. Du kan også lese om hvordan du lufter radiatorene på våre hjemmesider 4Bblocks.no.

Her kan du lese mer om hvordan du lufter radiatorene: http://www.4blocks.no/wp-content/uploads/2016/01/Lufting-av-radiatorer.pdf

Noen beboere har informert oss om at de opplever problemer med å få varme i sine radioatorer til tross for at de har luftet. Vi ber derfor dere alle sjekke at deres radiatorer blir varme og lufte de. Skru de på fullt og kjenn etter. Dersom du opplever at du ikke får varme ber vi deg sende oss en mail: styret.4blocks@gmail.com. Holter VVS (vår rørlegger) vil ta komme på en befaring og om nødvendig bytte ut deler på radiatorer. Holter VVS vil kun komme innom de leilighetene som opplever problemer og befaringen gjennomføres tirsdag 23 oktober fra kl. 15.00-20.00.

Varmen slås på snart

Varmen i våre radiatorer vil bli slått på før helgen (dvs innen 14 september). Husk at du aldri må skru varmen ned på null. Den skal aldri skrues lavere enn * tegnet. Grunnen til dette er at hvis et vindu står åpent om vinteren vil radiatoren fryse og du vil etter all sannsynlighet få vannskader i din leilighet.  Dette vil også koste deg minimun egenandelen for forsikringen og den er på kr. 10.000.

Husk også å lufte radiatorene – se hvordan du gjør det: http://www.4blocks.no/wp-content/uploads/2016/01/Lufting-av-radiatorer.pdf

Dører takterrasser og dører i oppgangene

Dørene til takterrassene i Breigata 12 og Breigata 20 er ødelagt. Disse vil bli byttet i løpet av kort tid.

Vi må også bytte låsekasser på de aller fleste dørene i oppgangene fordi disse ikke er i orden. Dette er viktig for at brannsikkerheten til oss alle skal være ivaretatt. En god del dører i gangene vil også bli justert. Dette vil bli gjort i neste uke.

Økonomi

Styret i 4Blocks gjør nå sitt ytterste for å spare mest mulig kostnader. Vi håper hver og en av dere andelseiere og beboere kan hjelpe oss å holde orden både i ganger, bodarealer og i bakgården. Søppel som er hensatt og sigarettsneiper i bakgården medfører mye ekstra jobb for vaktmester og dermed ytterligere kostnader for oss.

Vårt håp er at vi skal redusere felleskostnadene sommeren 2019 og vi trenger hjelp fra hver og en av dere til å holde kostnadene nede.

Bakgården og takterrasser

I siste styremøte bestemte vi oss for å kjøpe møbler til den asfalterte plassen ved Breigata 16/ved lekeplassen. Vi vil sette opp en gruppe her i løpet av kort tid.

Rammen for båkgårdsprosjeket er oversteget og vi vil derfor ikke gjøre ytterligere innkjøp av møbler m.m. til takterrassser før etter ekstraordinær generalforsamling.

Veggdyr og rotter

Det er funnet veggdyr i tre leiligheter i Breigata 18. Det gjennomføres nå kontroll i regi av Anticimex av alle leiligheter over og ved siden av disse leilighetene. Butikklokalene i første etasje er også varslet om at det må gjennomføres kontroll.

Det er også observert rotter i bakgården. Vi har hatt befaring med Anticimex og det vil i løpet av få dager bli satt ut en ny type feller. Vi har også vært i kontakt med eierselskapet av næringsenheten vedrørende søppel og matavfall utenfor Kebabish. De har lovet å se på dette og forsøke å finne en annen løsning i løpet av kort tid.

Kontainer og rydding i ganger og trapperom

Vår 4 og siste kontainer siden mandag fjernes i morgen etter lunch. Har du noe mer stående i leiligheten eller i en bod så ber vi deg skynde deg å få det ned i kontaineren. Vi vurderer om det er behov for ny el avfallsbur avhengig av om det kommer mer el avfall.

Vi har nå fått ryddet takterasser samt ganger og trapperom. Det var en god del ting lagret rundt omkring. Vi ber om at dere hjelper oss å holde orden slik at det er god fremkommelighet om det skulle bli behov for brannvesen eller ambulanse samt at det ser pengere ut og er lettere å holde rent. Husk også at vi har beboere som er bevegelseshemmet og beboere med tvillingvogn/barnevogn.

Noe av det som stod igjen i ganger, trapperom og bodarealer var ting tidligere beboere har satt igjen. Vi håper hver og en av dere kan bistå å holde orden i borettslaget på en best mulig måte. Ikke sett igjen ting i ganger og trapperom. Vaktmester har fått beskjed om at alle slike ting skal fjernes. Ser du noen som setter igjen noe så minn de på at det kan settes i boden til neste gang vi har container.

Vi alle vil gjerne ha lavest mulig felleskostnader og da må vi alle bidra til et best mulig og hyggelligst mulig miljø både ute og inne

Styret vil også skryte av mange flinke barn og ungdommer som har hjulpet oss å rydde søppel i bakgården og å levere tilbake bysykler som var satt igjen i gården vår. Tusen takk til dere supre barn og ungdom som har hjulpet til. Håper dere foreldre kan hjelpe oss og bidra til et rent og pent utemiljø også fremvoer.

Husk å merke sykkelen din i dag. Har du ikke merket den vil vaktmesteren trolig fjerne den i morgen eller en av de nærmeste dagene.

Har du innspill til styret må du gjerne ta kontakt på vårt mailskjema.