Bakgården og takterrasser

I siste styremøte bestemte vi oss for å kjøpe møbler til den asfalterte plassen ved Breigata 16/ved lekeplassen. Vi vil sette opp en gruppe her i løpet av kort tid.

Rammen for båkgårdsprosjeket er oversteget og vi vil derfor ikke gjøre ytterligere innkjøp av møbler m.m. til takterrassser før etter ekstraordinær generalforsamling.