Nysådd gressplen

Plenen i borettslaget er nysodd. Det er derfor svært viktig at man unngår unødvendig ferdsel på denne, da dette kan skade veksten til gresset.

The lawns have just been seeded. It is therefore very important to avoid unnecessary traffic on this, as this can damage the growth of the grass.