Konteinar kjem 1. august

Onsdag 1. august blir det tilgjengeleg ein konteinar i bakgarden. I denne kan du kaste alt du har oppsamla av møblar, store pappesker og anna som du ellers ikkje blir kvitt. Det blir òg bestilt eit el-avfall-bur kor du kan kaste elektrisk avfall som lamper, TVar og liknande. Bruk anledninga til å rydde i leigenheit, bod, i gangen din osv.

Vi minner om at det utanom når vi har konteinar ikkje skal hensettast søppel. Det skal ikkje settast noko foran søppelområdet, i bodareal eller i gangar – heller ikkje på takterrasser.

Vi får konteinar fire gongar i året; ca 1. mars, 1. mai, 1. august og 1. oktober. Utanom dette må du sjølv passe på å køyre bort avfall.