Alle innlegg av Andreas-Johann Ulvestad

Sykkelskuret er no låst

Frå fredag 3. juni vil det nye sykkelskuret ved Breigata 20 vere låst.

Alle bebuarar har tilgang til sykkelskuret med grøn og svart brikke (lik som har tilgang til bodareal). Om du har behov for tilgang med andre brikker, bruk kontaktskjemaet og send melding, så legg vi til at sekundærbrikker òg har tilgang.

For å opne porten når du er inne i sykkelskuret trykker du på døropne-knappen, som er kvit. Ikkje bruk styringspanelet høgt oppe på veggen – då blir låsesystemet forvirra.

Info om fjernvarmepriser

Borettslaget vårt har fjernvarme fra Fortum. Dette gir varmtvann til radiatorer og dusj, vask og lignende.

Fjernvarme-prisene følger gjennomsnittet av strømprisene for en hel måned, så i måneder med høye strømpriser vil også prisen for fjernvarme gå opp.

Nyhetsbrev fra Fortum om fjernvarmen desember 2021

Borettslaget har installert målere på alle andeler, slik at vi vet forbruket av varmtvann og kan fordele kostnadene rettferdig basert på forbruk. Hver måned betaler du inn akonto, altså et estimat. En gang i året gjør vi opp regnskapet og beregner hva din andel skal betale. Noen vil få penger tilbake, andre må betale. Les mer om dette på egen side.

Nyttig lesing:

Teknisk Ukeblad om hvordan prising av fjernvarme fungerer

IN-ordning: innbetalingsfrist oktober

Burettslaget har inngått avtale om individuell nedbetaling for dei som ikkje ynskjer det. To gongar i året kan du gjere ekstra innbetaling, og då innfri heile eller delar av gjelda din andel har.

Fristen for dette no i haust er 20. oktober, og om du ynskjer å gjere dette må du i god tid ta kontakt med ABBL.

Hugs at det er fordeler og ulemper med å innfri heile eller delar av gjelda di – du vil tilnærma aldri få like god rente i privat bank som i Husbanken der vi har fellesgjelda di.

For meir informasjon, sjå infoside om IN-ordning.

Kvitte deg med ting? Komprimatorbil

Har du ting som du ikkje brukar i bod eller leigenheit/rekkehus? No kan du kvitte deg med ting – vi har komprimatorbil igjen!

Sett ting kun på presenninger! Er ikkje det plass – stable.

Laurdag: Gjenbruk

Ting som kan gjenbrukast – frå elektrisk til møblar, klede, bøker osv. Ikkje avfall. Forsyn deg gjerne!

Søndag og måndag: Gjenbruk + ikkje-gjenbruk

Frå klokka 14 kan du komme ut med ting som ikkje funkar lengre, t.d. øydelagde møblar, i tillegg til ting til gjenbruk. Forsyn deg gjerne fortsatt av ting som du vil ha!

Vent helst til måndag med store ting og papp

Papp og avfall frå ombygging? Bruk gjenbruksstasjonen 150 meter borti gata

Kvar måndag klokka 16 til 17:30 er det ein mobil gjenbruksstasjon få meter unna oss (Urtegata 31), kor du kan levere alt frå elektrisk avfall, trevirke, maling og papp. Vi setter pris på om du leverer papp dit, framfor legger det i bakgarden. Meir info

Ikkje alt kan kastast

Komprimatorbil slutten av august

Vi har komprimatorbil noen ganger i året slik at våre beboerer kan kaste større avfall som de vanligvis må kjøre bort selv.

Vi oppfordrer til gjenbruk! Har du møbler, elektrisk eller annet som fungerer og andre kan ha glede av? Gjør det klart og sett til gjenbruk.

Det blir satt opp presenninger i bakgården hvor du kan sette fra deg det du skal kvitte deg med – først gjenbruk og så på slutten ting som må kastes.

 • Lørdag 28. august – kom med fungerende ting som kan gjenbrukes. IKKE SØPPEL.
 • Lørdag 28. august: Gjenbruksdag. Kom og hent ting, eller sett igjen ting som andre kan gjenbruke.
 • Søndag 29. og mandag 30. august: Kom med søppel
 • Komprimatorbil kommer tirsdag 31. august og henter alt som er igjen. Etter at dette er hentet er det ikke lov å legge ut mer.

DET ER KUN LOV Å SETTE TING PÅ PRESENNINGER – ER DET IKKE PRESENNINGER SATT UT ENDA, HAR DET IKKE STARTET ENDA 🙂

Disse tingene kan du IKKE sette fra deg:

 • Farlig avfall som maling, kjemikalier o.l.
 • Byggavfall som trevirke og lignende
 • Bildekk

Det som står ovenfor kan du dog levere gratis hver mandag på Grønland mobile gjenbruksstasjon fra klokka 16:00 til 17:30.

Befaring vinduer og dører i blokkene 23. august

Vi opplever en del problemer med råteskader i vinduer og dører. 23. august kommer Norgesvinduet til vårt borettslag for å befare alle vinduer og dører i B12, B18 og B20. Vi ber dere alle om å være hjemme denne dagen eller eventuelt gi styret nøkler til din leilighet.  Vennligst fyll ut skjema snarest slik at vi vet hvem som kommer til å være tilstede på befaringen.

Dersom det ikke er mulig å få sjekket din leilighet 23. august vil ny befaring bli på andelseiers regning.

Nytt styre, og Protokoll frå generalforsamlinga

Eit nytt styre vart vald på generalforsamlinga, og dette består no, alfabetisk, av:

 • Tone Lien (styreleiar), Breigata 14
 • Andreas-Johann Østerdal Ulvestad, Breigata 14
 • Eydis Huld Helgadottir, Breigata 18
 • Hanne Sofie Fremstad, Breigata 18
 • Mats Brekke, Breigata 14
 • Silje Fossøy, Breigata 20

Sjå info om styret

Protokoll er publisert

Under Generalforsamlinger finn du innkalling, presentasjon og protokoll frå generalforsamlinga i år og alle tidlegare.