All posts by Andreas-Johann Ulvestad

Nytt styre, og Protokoll frå generalforsamlinga

Eit nytt styre vart vald på generalforsamlinga, og dette består no, alfabetisk, av:

  • Tone Lien (styreleiar), Breigata 14
  • Andreas-Johann Østerdal Ulvestad, Breigata 14
  • Eydis Huld Helgadottir, Breigata 18
  • Hanne Sofie Fremstad, Breigata 18
  • Mats Brekke, Breigata 14
  • Silje Fossøy, Breigata 20

Sjå info om styret

Protokoll er publisert

Under Generalforsamlinger finn du innkalling, presentasjon og protokoll frå generalforsamlinga i år og alle tidlegare.

Nye postkasser for breigata 12, 14 og 16

Breigata 12, 14 og 16 har fått nye postkasser som du opnar med nøkkelbrikka di!

Skjerm med adresse

Alle postkasser har skjerm med adresse. Ta kontakt med styret via kontaktskjemaet her for å endre det. Det er to linjer med tekst à 20 teikn kvar.

Ikke reklame?

Når du har opna postkassa di kan du trykke på den grønne knappen, og linje 2 på skjermen blir endra til “IKKE REKLAME”.

ABBL tek over for OBOS som forretningsførar

Fra 1. januar 2021 tar Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) over fra OBOS som forretningsfører. Dette er et valg som borettslaget har gjort etter vedtak på generalforsamling.

Første fakturering fra ABBL vil skje på papirfaktura som du får tilsendt per post. Dersom du ønsker å betale felleskostnader og lån via AvtaleGiro, kan du inngå dette ved betaling av første faktura til ABBL. Betalingsfrist er også utsatt noen dager på grunn av dette. Du vil også se at beløp er justert ned som følge av lavere rente.

Som følge av vedtak på generalforsamling i høst innfører vi også IN-ordning, noe som medfører at renten blir flytende ut levetiden på lånet. Mer informasjon om IN-ordning kommer når alle detaljene er på plass.

Gjensidige tek over som forsikringsselskap

4 Blocks går over til Gjensidige som forsikringsselskap fra 1. januar 2021.

Borettslaget har hatt høy skadefrekvens, men heldigvis har det ikke vært noen skader det siste halvåret. Vi håper at denne tendensen fortsetter slik at forsikringspremien kan gå ned.

Hjelp oss med å følge godt med å forsøke å begrense skader i egen leilighet og i fellesarealer. Vi vil legge ut ny informasjon av skader på nettsida vår så snart dette er klart.

I utgangspunktet skal alle skader meldes styret@4blocks.no og så melder vi dette videre til ABBL. Beboere kan også melde skade til ABBL på deres portal, men da må også styret i 4 blocks varsles.

Rekkehusa: Ny FDV-side for ventilasjon, og alle må skifte filter

Det er i dag lansert FDV-side for ventilasjon til rekkehusa. Denne finn du via direktelenke, samt ved å trykke på Boligperm på toppen av nettsida vår.

Du må no skifte filter!

To gongar i året må alle rekkehusa skifte filter. Burettslaget kjøper inn og deler ut filter, men bebuarane må sjølv skifte det. Vi har i dag 11. november levert ut filter til alle, og innan ei veke må filteret vere skifta.

Les meir om filterskifte på FDV-sida for ventilasjon.