Taka på rekkehusa må få fiksa membranen

Det vil vere behov for å opne opp trappegangen til alle rekkehusa sine takterrasser, og rette opp i membranen. Det blir samtidig gjort undersøkelse om det er fleire funn, på den enkelte takterrasse.

Bakgrunnen er at det har vore vatnskader på to andelar, og ved opning er det funne råte. Det er gjort sjekk på fleire andre rekkehus og funne det som ser ut som systematisk feil.

Du vil kunne bruke takterrassa som normalt i sommar (iallefall juli), men må vente arbeid på seinsommar/haust.

Les meir (nyheitsbrev tidlegare sendt til alle rekkehusa)

Kvitte deg med ting? Komprimatorbil

Har du ting som du ikkje brukar i bod eller leigenheit/rekkehus? No kan du kvitte deg med ting – vi har komprimatorbil igjen!

Sett ting kun på presenninger! Er ikkje det plass – stable.

Fredag 24/5 kl 18 og Laurdag 25/5: Gjenbruk

Ting som kan gjenbrukast – frå elektrisk til møblar, klede, bøker osv. Ikkje avfall. Forsyn deg gjerne!

Søndag 26/5: Gjenbruk + ikkje-gjenbruk

Du kan komme med ting som ikkje funkar lengre, t.d. øydelagde møblar, i tillegg til ting til gjenbruk. Forsyn deg gjerne fortsatt av ting som du vil ha!

Papp og avfall frå ombygging? Bruk gjenbruksstasjonen 150 meter borti gata

Kvar måndag klokka 16 til 17:30 er det ein mobil gjenvinningsstasjon få meter unna oss (Helga Helgesens plass) kor du kan levere alt frå elektrisk avfall, trevirke, maling og papp. Vi setter pris på om du leverer papp dit, framfor legger det i bakgarden. Meir info

Etter søndag kl 21: Ingenting!

Du kan ikkje komme med fleire ting etter søndag klokka 21, inkludert måndag. Måndag blir ting henta, og det er basert på kva som er der søndag kveld. Sett du ut ting etter klokka 21 søndag (inkludert måndag) vil du bli fakturert for dette.

Ikkje alt kan kastast

Justering av balkongdører på pause

Det vart i 2023 starta eit større arbeid for gjennomgang av balkongdører i blokkene. På grunn av vesentleg høgare kostnad per andel og manglande oversikt frå handverkarane har det endt opp med ein sak i Forliksrådet. Prosjektet er satt på pause i påvente av konklusjon i Forliksrådet i løpet av mars-april.

Branntetting er ferdigstilt

Det vart i 2023 òg starta prosjekt med branntetting av dører. Dette er ferdigstilt med unntak av noko kosmetisk som står på lista over arbeid i løpet av året, når saka i Forliksrådet er avslutta.

Felleskostnadene økes

Felleskostnadene økes med 10% fra Mars-fakturaen og 10% fra juli-fakturaen. Om du har AvtaleGiro, bør du sjekke at beløpsgrense er høy nok.

Hva er felleskostnadene?

I tillegg til at alle betaler fjernvarme, renter og avdrag på sin månedlige faktura til borettslaget, betaler også alle felleskostnader som skal dekke driftskostnader og vedlikehold for borettslaget. Eksempel på driftskostnader er vaktmester, strøm til fellesarealer, drift  heis, søppel, osv. Borettslaget har også løpende og planlagt vedlikehold som skal dekkes av felleskostnadene. Info om faktura og felleskostnader.

Les mer om bakgrunn, hvor mye osv

Vask av blokkene er gjort

Fredag 22. september ble vedlikeholdsrengjøring av blokkene (Breigata 12, 18 og 20) gjort. Med drone sprayet vi på et spesielt skum som de neste ukene skal reagere med skitt og med regn forsvinne fra bygget.

Målet med renholdet er i første runde forebygging av sopp og mosevekst, og sekundært utseende. Ved å bruke denne metoden unngikk vi å bruke høyttrykk, som kan forårsake skader på maling og annet.

Spesialmiddelet SelfCleaner skummes på fasadene med lavt trykk, og deretter er det vær og vind som gjør overflatene rene over en periode på 3-4 uker.

KTV Working Drone

Du kan nå trygt plassere ut ting på balkongen din, men husk at det skal være ryddig og ikke oppbevaringsplass for møbler og lignende. Det skal ikke være hvitevarer på balkongen.

Breigata får midlertidig nytt køyremønster

I sommar er det prøveprosjekt med stenging av Grønland for gjennomkøyring. I grønland kor det normalt sett er mykje trafikk vil delar av vegen bli heilt sperra av for all trafikk (der drosjeholdeplassen er, foran Meny) medan delar vil bli einvegskøyrd.

Breigata vil framleis vere einvegskøyrd, men retninga vil bli snudd.

Formålet med tiltaka er å gjere det betre for gåande, utvide gåarealet, få fleire benkar og meir levande byliv, samt redusere bilkøyringa som går gjennom Grønland og helelr lede den til andre vegar, som t.d. foran bussterminalen.

Dette er prøveprosjekt frå 01. juli 2022 til og med 15. oktober 2022. Burettslaget har tatt kontakt med kommuna om dette, men vedtaket er gjort og det er ikkje venta endring så lenge prøveprosjektet pågår.

Les meir

Felles internett-avtale på 1 gigabit frå 1. august

Frå 1. august har alle bebuarar kollektiv (felles) avtale om internett, direkte via burettslaget. Du får 1 Gigabit/Gbps (1000 Megabit/Mbps) og dette blir dekka inn via månadleg felleskostnad-faktura.

Frå fakturaen du skal betale i september blir det lagt på 169kr i månaden dei neste tre åra. I august vil du få ekstra-faktura frå ABBL på 169kr for å dekke august månad.

Hugs at om du har personleg abonnement med Lynet i dag, skal du ikkje lengre få faktura frå 1. august av.

Om du har tekniske problem skal du framleis kontakte Lynet sin kundesørvis, burettslaget har ikkje noko anna ansvar enn at vi har framforhandla denne avtalen.

NB! Lynet kjem til å bruke nokre månadar på å auke kapasiteten inn i burettslaget, men allereie no skal du ha mellom 400 og 500 Megabit «rett i veggen».