Søppelhåndtering

Dessverre er det alt for mange som ikke respekterer systemet som kommunene har pålagt alle beboerne i vårt område. Søpla skal sorteres og emballeres i små poser som er delt ut og som kan hentes gratis i alle dagligvareforretninger. Restsøpla skal leveres i vanlige bæreposer som skal knytes dobbelt så de kan behandles riktig på søppelmottaket. Det skal altså ikke leveres søppel i store svarte poser. Søpla skal heller ikke hensettes utenfor containerne!
Papp og papir skal ikke emballeres. Det finnes 4 egne containere for papp og papir. Pappesker må tømmes for inneremballasje som plast og isopor. De må naturligvis brettes flate og eventuelt skjæres i mindre deler hvis det ikke er plass til dem.
Større ting som møbler og annet, har vi nå etablert en plass i kjelleren som vil bli tømt etter behov. Her må ikke hensettes ting som råtner eller gir fra seg lukt. Ta kontakt med en i styret dersom du vil ha anvist denne plassen.
Styret håper at alle vil respektere denne ordningen slik at det blir triveligere å oppholde seg ute.