Neste konteinar: i juni

Måndag 8. juni blir det plassert ut ei presenning i bakgarden. Her kan du leggje møblar og anna du vil kaste, så lenge det ikkje er farleg avfall.

Onsdag 10. juni blir alt som er lagt her, henta av ein komprimatorbil. Etter at bilen har vore i burettslaget og presenninga, er det ikkje lov å leggje ut meir avfall for kasting.

Desse tinga kan du IKKJE kaste i konteinaren:

  • Farleg avfall som maling, kjemikalier o.l.
  • Byggavfall
  • Bildekk

Tinga som står ovanfor kan du derimot levere gratis kvar måndag mellom klokka 16 og 17:30 i mobil gjenbruksstasjon (Urtegata 31)!

Småelektrisk eller anna du vil kaste før juni? Kast det i mobil gjenbruksstasjon kvar måndag – heilt gratis. Sjå lenka over.