Merking og flytting av sykler

Fremkommeligheten i bakgården for rullestolbrukere samt beboere med barnevogner har vært svært dårlig.

Sammen med vaktmester har vi derfor nå flyttet det ene sykkelstativet med sykler til betongplassen ved lekestativene. De resterene sykkelstativene med sykler vil bli flyttet til samme sted fredag 27. juli. Vi ber om at alle sykler heretter plasseres i sykkelstativ på betongplassen. (Som dere vet jobber vi også med å få etablert sykkelstativer i de nye sykkelbodene foran rekkehusene. samt sykkelbod på betongplassen. Dette vil det komme ytterligere informasjon om så snart vi har dette klart.)

Vi ser at endel sykler er ødelagt og andre er trolig gjenglemt eller ikke i bruk. Sykler som mangler sete/hjul m.m. vil bli kassert når vi har container 1. august.

For å få ryddet og få orden i bakgården ber vi om at alle sykler merkes med navn og leilighetsnummer snarest og helst innen 1. august. De syklene som ikke er merket innen denne dato vil bli fjernet og låst inn i borettslagets bod og kan kun fås igjen ved å henvende seg til styret på mail. Syklene vil bli oppbevart frem til 1 september. Etter denne dato vil de syklene som ikke har eier bli kassert eller gitt bort.