Husordensregler og Generalforsamlingspapirer

Styret har nå lagt ut vedtektene og husordensreglene.

Samtidig har vi også lagt ut innkallinger og referater til alle generalforsamlingene som er avholdt.