Utskifting av brannanlegg i Breigata 18 og 20

På mandag starter utskiftingen av brannvarslingsanlegget i Breigata 18 og 20. Vi trenger derfor tilgang til alle leiligheter for å skifte ut detektorer.

I den forbindelse bes alle sende en e-post til olav@4blocks.no med tidspunkt der noen er tilstede.
Arbeidet vil foregå på dagtid mandag, tirsdag og onsdag.

Alternativt: bruk kontaktskjema på høyre side.

Dersom vi ikke får tilgang til en leilighet vil det kunne medføre en kostnad for andelen, da det fører til ekstraarbeid for elektriker.

Styret.