Brannalarm må være tilkoblet

Noen leiligheter kobler ut brannalarmen sin, noe vi fortløpende følger opp. Vi minner om at brannalarm må være tilkoblet. Å koble ut alarmen er brudd med vedtektene.

Dersom du skal pusse opp og har god grunn til å midlertidig koble ut brannalarmen noen timer, ta kontakt med styret på forhånd. Fra nå av vil Styret bestille teknikere for å koble inn igjen brannalarmer som er kobla ut – og kostnaden for dette blir viderefakturert de som har kobla ut.