All posts by Andreas-Johann Ulvestad

Container og søppelinformasjon

Styret har bestilt søppelcontainer som snart blir satt i bakgården. Den blir værende i to uker, og vi oppfordrer alle beboere om å finne fram møbler og annet de ikke har bruk for og kaste dette. Bruk gjerne muligheten til å tømme boder.

Vi minner om at våre søppelkasser bare skal brukes til daglig husholdningsavfall. Møbler, store pappesker, elektrisk avfall og lignende skal leveres til rette steder.  Les mer om avfall under nyttig info.

Vi vurderer bytting av låser

Styret arbeider for tida med innhenting av tilbud for bytting låser på fellesdører. Dagens løsning med kode på hovedporten og porttelefon som ikke kan åpne opp hovedporten er upraktisk, og noe vi ønsker å gjøre noe med for å bedre drifta av borettslaget.

Vi vurderer ulike løsninger, men mest interessant er at vi går over fra nøkler til trådløse brikker. Dette gjør at vi kan sperre nøkler som forsvinner uten å bytte låser, og man lett kan bestille opp flere brikekr om det er behov for det.

Continue reading Vi vurderer bytting av låser