Åpningstider takterrasser

Styret har besluttet at åpningstidene for takterrassene er fra kl. 08.00-23.00. Mellom kl. 23.00 og 08.00 vil ikke brikkene til dørene virke.

Det skal være ro i gården etter kl. 23.00 og frem til morgenen og vi håper dette tiltaket vil medføre at vi større grad unngår støy, hærverk og forsøpling.

Husk at det er strengt forbudt å bruke engangsgrill på takterrassene. Bruk gjerne egen gassgrill eller elektrisk grill.