Nøkler kan (snart) ikke brukes lenger

Fra 8. eller 9. mai vil ikke nøkler fortsatt kunne brukes, og alle må bruke nøkkelbrikker.

Nøkkelbrikkene ble levert ut til alle enheter i juni 2017. Siden februar har vi, for at alle skal ha en rolig overgang, endra slik at hovedporten har bare brikke og porten ved Breigata 20 har bare nøkkel.

Fra mai 2018 av må alle bruke brikker, ingen nøkler vil fungere.

Dersom du har behov for flere brikker eller har spørsmål, ta kontakt med oss så ordner vi det.