Manglande henting av søppel

Etter utskifting av låser har det vore problemar med kommunikasjonen mellom ISS (vaktmeisterselskapet vi nyttar i burettslaget) og Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

Dette er løyst, og søpla skal bli henta fortløpande.

Til informasjon har burettslaget så hyppig henting som mogleg, tre gongar med restavfall i veka og ein gong i veka for papir.