Kameraovervåking installert

Kamera for overvåking er nå installert i borettslaget. Det vil ta litt tid før dette er ferdig kjørt inn, men målet er å få alt ferdigstilt i løpet av juni.

Vi håper at alle i borettslaget setter pris på dette arbeidet, og at tiltaket gjør at alle kan føle seg tryggere når de oppholder seg her.

Hva betyr dette for meg?

For deg som beboer betyr det at du fra nå av vil bli filma på disse stedene:

 • På vei inn i borettslaget (inngangsparti og porter)
 • I bodareal
 • På takterrasser

Bildene vil bli sletta etter syv dager, og uthenting av bilder vil bare skje om det er skjellig grunn til det, som for eksempel om Politiet ber om det eller dersom det er innbrudd, tyveri og lignende.

Bakgrunn for overvåking

Det har i flere år vært problem med narkomane, herværk, branntillløp, innbrudd i bodareal og mer. På bakgrunn av dette har Styret fatta vedtak om å iverksette kameraovervåking.

Fullmakt til installasjon

På generalforsamlinga i 2015 var kameraovervåking diskutert. Styret fikk fullmakt til å installere kamera dersom ande tiltak ikke løste problemene. Les protokoll her.

Andre tiltak prøvd

Det er gjort flere tiltak før Styret har gått til steget å installere kamera:

 • Overgang til elektroniske låser med logg
 • Installasjon av flere dører (slusefunksjon i Breigata 12)
 • Flere og sterkere lyskilder i ganger og kjeller
 • Utskifting av dører som er brutt opp
 • Installasjon av beslag for å gjøre det vankeligere å bryte opp dører
 • Oppfordring til beboere om å melde fra ved problemer

En del av disse tiltakene har hatt effekt, og omfanget er redusert fra tilstanden i 2015. Det er derimot fremdeles en del utfordringer, og flere behoere føler seg utrygge. Basert på dette har Styret konkludert med at neste naturlige steg er å installere kamera.

Sakkyndig vurdering

Styret har hatt befaring med og vurdering fra flere ulike leverandører.

Personvernsvurderinger

Det er gjort flere tiltak for å ivareta retten til personvern, blant annet:

 • Bare områder som ikke er i privatlivets sfære blir overvåka
 • Kamera er retta mot trafikkårer som inngangsparti, porter og lignende, med unntak av takterrasser
 • Lekeplass blir ikke overvåka, av hensyn til barns personvern
 • Bilder blir lagra i syv dager (i tråd med Datatilsynets anbefaling)
 • Rommet hvor bilder er lagra er avlåst med logg for adgang til rommet, og selve utstyret er plassert i låst skap (i tråd med Datatilsynets anbefaling)
 • Et fåtall personer vil ha tilgang til bilder, p.t. to personer i styret.
 • Utlevering av bildemateriale vil være avgrensa til hendelser hvor det er alvorlige hendelser (i tråd med Datatilsynets anbefaling)

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Styret.