Installasjon av individuelle vatnmålarar

Måndag 1. juni startar vi installasjon av individuelle vatnmålarar i alle leigenheiter og rekkehus. Vi må difor inn i leigenheita di med røyrleggar.

Installasjonsplan (planlagt):

 • Måndag 1. juni: Breigata 12 H0101 til H0302
 • Tysdag 2. juni: Breigata 12 H0303 til H0501
 • Onsdag 3. juni: Breigata 12 H0502 til H0604
 • Torsdag 4. juni: Breigata 12 H0701 til H0803
 • Fredag 5. juni: Breigata 12 H0804 til H0904 og Breigata 18 H0201 til H0202
 • Måndag 8. juni: Breigata 18 H0203 til H0301
 • Tysdag 9. juni: Breigata 18 H0302 til H0308
 • Onsdag 10. juni: Breigata 18 H0401 til H0407
 • Torsdag 11. juni: Breigata 18 H0408 til H0506
 • Fredag 12. juni: Breigata 18 H0507 til H0603 og Breigata 20 H0301 til H0302
 • Måndag 15. juni: Breigata 20 H0303 til H0503
 • Tysdag 16. juni: Breigata 20 H0504 til H0703
 • Rekkehusa vil vi ikkje trenge å få fysisk tilgang til.
 • Merk at endringer kan skje

Detaljert plan med klokkeslett

Vi ber alle bebuarar om å vere heime i angitte tidsperiode, eller å leggje att nykkel med nabo (og skrive lapp på døra).

Når installasjonen er gjort, går vi over til å fakturere individuell forbruk av varmtvatn. Erfaring frå andre burettslag tilseier at bruken og kostnaden går ned. Vi vil og få eit nyttig verktøy for å sjå om det er uvanlege hendingar som kanskje lekkasjer og liknande.

Installasjon av individuelle målarar er noko vi måtte gjort før eller seinare etter nye reglar, og styret tykkjer at det er bra å ligge frampå utviklinga her.