Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling sendes i dag ut per e-post til alle andelseiere. Den er også tilgjengelig her.

Generalforsamlingen avholdes 1. juni kl. 18.00 hos OBOS, se kart her.