Gjensidige tek over som forsikringsselskap

4 Blocks går over til Gjensidige som forsikringsselskap fra 1. januar 2021.

Borettslaget har hatt høy skadefrekvens, men heldigvis har det ikke vært noen skader det siste halvåret. Vi håper at denne tendensen fortsetter slik at forsikringspremien kan gå ned.

Hjelp oss med å følge godt med å forsøke å begrense skader i egen leilighet og i fellesarealer. Vi vil legge ut ny informasjon av skader på nettsida vår så snart dette er klart.

I utgangspunktet skal alle skader meldes styret@4blocks.no og så melder vi dette videre til ABBL. Beboere kan også melde skade til ABBL på deres portal, men da må også styret i 4 blocks varsles.