Borettslaget vant rettssaken

Det er nå avsagt dom i saken mellom Nordbygata Parkering AS og borettslaget om leie av bodarealene.

Borettslaget har igjen fått medhold i at vi ikke har plikt til å betale leie. Motparten har anledning til å anke saken inn for Høyesterett, men det forutsetter at de får samtykke til det.

Dommen er tilgjengelig på Lovdata.